Na přelomu měsíce října a listopadu ve společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o. probíhaly dvě předávky zařízení FAT (Factory Acceptance Test) pro zákazníka z čínského Kunming (kombinovaný radarový systém RL-2000/MSSR-1) a Changchun (sekundární radar MSSR-1).

Další skupina čínských zákazníků z Dunhuang podstoupila školení naším týmem školitelů na sekundární radar MSSR-1. Veškerá jednání a školení proběhla úspěšně podepsání předávacích protokolů a předávkou certifikátů.