Kontroloři NKÚ odhalili nedostatky v hospodaření národních parků. Problém vidí úřad i ve financování národních parků - hrozí totiž, že v příštích letech nebude na správu NP dostatek peněz.

Stát neví, kde v příštích letech vezme peníze na financování národních parků. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) totiž odhalil několik nedostatků v hospodaření správ národních parků, např. v zadávání zakázek či pronájmu majetku. Kontroloři považují za problém i klesající cenu dřeva, která národním parkům pokrývá téměř polovinu nákladů. 

NKÚ se zaměřil na hospodaření všech čtyř národních parků v letech 2016 až 2018. Zjistil nedostatky v hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu.

Například Správa Krkonošského národního parku podle NKÚ postupovala nehospodárně, když pronajala pozemek pro lanovku a sjezdovku za cenu o více než 861 tisíc korun nižší, než kolik byly roční sazby nájemného uvedené ve smlouvě. Podle jejich tiskového mluvčí však byla tato částka zpětně doplacena.

Kromě toho kontrola odhalila chyby i při zadávání veřejných zakázek. Správa Národního parku České Švýcarsko podle NKÚ nepostupovala podle zákona při zadávání dvou nadlimitních veřejných zakázek celkem za víc než 20 milionů korun.

A správa Národního parku Podyjí zase u dvou veřejných zakázek celkem za více než jeden milion korun nevypsala soutěž a napřímo je zadala jednomu dodavateli.

Problém vidí úřad i ve financování národních parků.

„Nedostatky v hospodaření jsou jedna věc. Důležité je ale také to, že správy národních parků musí pokrývat své náklady z velké části výnosy z prodeje dřeva. Ty ale budou v dalších letech klesat a stát dosud nemá jasno, jak bude nejen financování, ale i další rozvoj národních parků řešit,“ uvedl Petr Neuvirt z NKÚ.

Kvůli problémům s kůrovcem a s nimi spojenou nadměrnou těžbou dřeva na evropském trhu klesá jeho cena. V dalších letech, kdy těžba dřeva poklesne, by tak národní parky mohly čelit nedostatku financí.

Správy parků získávají peníze na svoji činnost od ministerstva životního prostředí, z dotací a z vlastních zdrojů. Hospodaří s majetkem za více než 7 miliard korun.

(pel)