Business Institut nabízí celkem 18 různých kombinovaných MBA programů, které pokrývají široké pole působnosti.

Majitelé firem i zaměstnanci se dříve či později ocitnou v situaci, že jim v dalším rozvoji jejich podnikání či kariéry brání nedostatečné znalosti či vzdělání. Osobní rozvoj a vzdělávání přitom patří mezi důležité kroky, jak tato omezení nejen úspěšně řešit, ale především jim předcházet. Nejefektivnější formou vzdělávání a rozvoje je pro majitele firem i zaměstnance studium MBA.

MBA (Master of Business Administration) je profesně vzdělávací program zaměřený na rozšíření manažerských znalostí a dovedností nad rámec vysokoškolského či středoškolského vzdělání.

V prestižním Business Institutu, kterým za 10 let prošlo již více než 1100 absolventů, je nejpopulárnějším programem MBA Strategický management. Jedná se o časově flexibilní studijní program, který je vhodný pro podnikatele, manažery a specialisty.

Program je užitečný pro všechny pracovníky zodpovědné za realizaci strategického řízení podniku a jeho výkonnosti. Účastníci se seznámí s určováním strategických cílů organizace, analýzou a optimalizací procesů, krizovým řízením a podnikatelskou etikou. Stranou pozornosti nezůstanou ani marketing, personalistika, ekonomika a praktické zkušenosti z top managementu.

Studium MBA kombinující e-learning a lektorská setkání probíhá v češtině, ale pro studenty je přípustná i slovenština. Důležitou výhodou kombinované formy studia MBA je, že výuka se koná v odpoledních hodinách, takže ji lze snadno spojit s prací či dalším studiem. Business Institut pro časově vytížené zájemce nabízí dokonce i plně online studium MBA s maximální flexibilitou.

Podmínkou přijetí je VŠ vzdělání nebo relevantní praxe a ukončuje se obhajobou závěrečné práce.

Business Institut, český lídr v online a kombinovaném studiu MBA, nabízí celkem 18 různých kombinovaných MBA programů, které pokrývají široké pole působnosti.

Studenti Business Institutu kromě kvalitního vzdělání získávají i další bonusy, jako je možnost navštěvovat lektorská setkání i z jiných oborů, online knihovna s množstvím kvalitních studijních materiálů, Alumni club absolventů pro navazování kontaktů s ostatními studenty a absolventy, networkingová setkání či tematické přednášky špičkových odborníků a manažerů.

Právě teď je nejvyšší čas rezervovat si své místo a přihlásit se do podzimního studia MBA, které začíná v již v říjnu. Business Institut navíc nyní zájemcům o MBA studium nabízí výraznou slevu, investice do vzdělávání se tak absolventům vrátí mnohem rychleji. (sfr)