Městský soud v Praze měl v účetnictví chyby za více než 1 miliardu korun, zjistili kontroloři z NKÚ.

Městský soud v Praze měl v účetnictví za rok 2017 chyby za více než 1 miliardu korun.  Soud totiž neúčtoval některé významné závazky a náklady v době jejich vzniku. Odhalil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). V několika případech podle kontrolorů také porušil daňové a právní předpisy u soudních poplatků. 

„Účetní závěrka MS Praha za rok 2017 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a údaje v ní obsažené nejsou spolehlivé. Účetní závěrku přitom schválilo ministerstvo spravedlnosti,” uvedl NKÚ.

Podle kontrolorů soud neúčtoval zejména odměny a náhrady výdajů pro obhájce, znalce, tlumočníky a další účastníky soudních řízení. Stav financí v přehledu o peněžních tocích proto neodpovídal skutečnosti.

V příloze účetní závěrky pak soud nevykázal „částky budoucích nároků a povinností, které vyplývají z jeho rozhodovací činnosti,” objevil NKÚ.

Šlo zejména o soudní poplatky, peněžité tresty a o náhrady za ustanovené advokáty.

Více než 26 milionů korun pak soud neoprávněně použil ze státního rozpočtu na poskytnutí záloh podle zvláštních právních předpisů na více než 12 měsíců, což rozpočtová pravidla neumožňují.

(pel)