České dráhy musí zaplatit pokutu 274 milionů korun za zneužití dominantní postavení na trhu dálkové železniční dopravy v letech 2005 - 2014.

České dráhy musí zaplatit pokutu 274 milionů korun za zneužití dominantního postavení na trhu dálkové železniční dopravy v letech 2005 až 2014. Původně měly uhradit pokutu 368 milionů korun. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj nyní potvrdil, že se ČD provinily. Výši pokuty jim však snížil na 274 milionů. 

Rozhodnutí je pravomocné a České dráhy tak pokutu musí zaplatit. Správní žaloba nemá odkladný účinek.

Dominantní postavení měly České dráhy zneužít na tratích Plzeň – Most a Pardubice – Liberec tím, že podaly v tendru nabídky s nepřiměřeně nízkou výší prokazatelné ztráty.

Ta se používá při výpočtu odpovídající kompenzace pro provozovatele veřejné dopravy.

„Díky této nabídce České dráhy nabídkové řízení vyhrály, a poté začaly poskytovat služby, u nichž úhrada prokazatelné ztráty spolu s dalšími výnosy z poskytování uvedených služeb v této relaci nepokrývala jeho vyhnutelné náklady na jejich poskytování,“ konstatoval k tomu Rafaj.

Dráhy i přes snížení pokuty s rozhodnutím nesouhlasí a podají proti němu správní žalobu.

České dráhy mají podle svého mluvčího nadále za to, že „rozhodnutí trpí řadou vad, mimo jiné je založeno na nesprávném právním posouzení věci a nesprávných skutkových zjištěních ekonomické povahy“.

Společnost bude spolu s žalobou zároveň žádat soud o přiznání odkladného účinku rozhodnutí.

Předseda ÚOHS při svém rozhodování částečně vyhověl námitkám Českých drah k výpočtu výše pokuty.

„V prvostupňovém rozhodnutí nebyla zohledněna různá míra závažnosti dopadů jednání na obchod mezi členskými státy a na trh národní, což se projevilo tím, že základní částka pokuty byla za všechny delikty spáchané v souběhu navyšována stejně přísně,“ uvedl ke snížení pokuty Rafaj.

Na trati Plzeň – Most mělo docházet k „protisoutěžnímu“ jednání v letech 2005 až 2014, na trati Pardubice – Liberec v letech 2006 až 2014. Svým jednáním způsobily České dráhy újmu dalším soutěžícím společnostem, které se v začátcích liberalizace železniční dopravy o zakázku ucházely.

Na obou tratích se o provoz ucházela také společnost Viamont, která v současnosti funguje pod názvem GW Train Regio a provozuje dopravu na několika regionálních tratích v Česku. O trať Pardubice – Liberec se ucházela ještě společnost Connex Česká železniční, která v roce 2008 vstoupila do likvidace. (sfr)