Vláda chce bojovat proti suchu v Česku vytvářením úředních komisí. (Ilustrační foto - redakční koláž)

Vláda chce řešit sucho v Česku vytvářením úředních komisí. Komise proti suchu budou na místě případně nařizovat její použití pro vládou stanovené účely. Počítá s tím návrh novely vodního zákona, kterou připravila ministerstva zemědělství a životního prostředí a který schválila vláda.

Informoval o tom tiskový odbor úřadu vlády.

Stání komise proti suchu budou rozhodovat o opatřeních v době sucha, podobně jako u povodní. Komise budou moci zakázat v době sucha povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění.

Podle novely bude stát vyhlašovat stavy sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav.

Komise by měly být na úrovni krajů a státu. Předsedou krajské komise bude hejtman daného regionu. Dalšími členy budou zástupci krajského úřadu, správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů, hygieniků, pokud by na území kraje byla významně dopravně využívaná vodní cesta, pak bude v komisi i zástupce ministerstva dopravy.

Krajské komise by měly vzniknout do tří měsíců od té doby, co bude zákon účinný.

Novela počítá s vytvářením plánů s návrhy opatření, která by začala platit při nedostatku vody. Pořizovat a aktualizovat by je měly krajské úřady ve spolupráci se správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem. Takový plán se bude pořizovat i pro celé území ČR.

Plány budou obsahovat seznam zařízení využitelných při nedostatku vody, mapy vodních zdrojů a vodárenských soustav, návrh postupů a opatření pro zvládání sucha.

Zákon stanoví priority při vyhlášeném stavu nedostatku vody, kdy je nejdůležitější zajistit funkčnost důležité infrastruktury – například nemocnic a elektráren – a zásobování obyvatel pitnou vodou.

Komise může omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené, omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Komise dále bude moci nařídit vlastníkům vodního díla manipulování s vodou více, než dovoluje schválený manipulační řád, upravit minimální zůstatkové průtoky či nařídit mimořádná sledování množství vod.

Jednou z možností je také nařídit vlastníkovi technického zařízení, které slouží pro odběr ze záložního zdroje vody, jeho zprovoznění. Tu samou věc může komise nařídit i vlastníkovi vodohospodářského zařízení.

Novela také počítá s větší kontrolou odběrů povrchových i podzemních vod. Zatímco nyní se sledují odběratelé, kteří využívají nad 6000 metrů krychlových ročně, v plánu je snížení hranice na 1000 metrů krychlových ročně nebo nad 100 metrů krychlových za měsíc, aby měly komise přesnější informace o vodní bilanci dané lokality.

Nově by si tito odběratelé museli pořídit vodoměry. Podle důvodové zprávy k novele by náklady neměly přesáhnout 24 milionů korun, má jít zhruba o 8000 odběratelů. (sfr)