Vláda schválila investorský model výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech (foto) a Temelíně.

Energetická skupina ČEZ musí financovat nové jaderné bloky v Dukovanech, případně v Temelíně bez přímé finanční podpory svého majoritního vlastníka, státu. Investorem nových jaderných bloků budou dceřiné firmy ČEZ s tím, že stát za určitých podmínek může tyto firmy převzít do svého vlastnictví. 

Investorem výstavby nových jaderných zdrojů ČEZ v Česku budou dceřiné firmy EDU II pro jadernou elektrárnu Dukovany a ETE II pro jadernou elektrárnu Temelín.

Vláda ČR, jako rozhodující orgán majoritního vlastníka ČEZ, státu, schválila investorský model stavby nových jaderných bloků. Informoval o tom vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Podle tohoto modelu by investice měla být placena skupinou ČEZ formou externího financování a vlastních zdrojů ČEZ. Za určitých podmínek však ČEZ bude moci dceřinou společnost, která bude mít stavbu na starosti, předat státu.

„Vláda schválila usnesení pro jádro a rámcový rozpočet, aby se na projektu začalo pracovat. Přecházíme z doby, kdy se o tom diskutovalo, do doby, kdy se jádro začíná připravovat. V první fázi se jedná o nový blok v Dukovanech a investorem bude dceřiná společnost skupiny ČEZ,“ prohlásil Havlíček.

Vláda podle něho dává firmě určitou míru garancí. A to zejména na to, pokud by v proběhu přípravy nebo výstavby mělo dojít ke změně podmínek. Pro tyto případy by existovala opce a celý projekt by přešel pod vládu.

Vláda podpoří ČEZ ve výstavbě nových jaderných bloků také formou smluv mezi státem a ČEZ, které umožní zajistit získání úvěru pro stavbu zdroje za výhodných podmínek obdobných, jako by si půjčoval stát.

Podle dostupných dřívějších informací se náklady na vybudování nového jaderného bloku v ČR pohybují v řádu stovek miliard korun.

„Konkrétní jednání se teprve rozbíhají. ČEZ bude samozřejmě postupovat tak, aby byl jejich výsledek výhodný pro všechny akcionáře,” uvedl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Vládou schválený model výstavby nových jaderných bloků nepočítá s poskytnutím státní záruky návratnosti projektu, jaká poskytnuta vládou ve Velké Británii pro jadernou elektrárnu Hinkley Point. Takzvaný „Contract for Difference“ tam umožňuje postavit jadernou elektrárnu za pomoci garantovaných cen elektřiny.

Podle platné státní energetické koncepce by mělo být v budoucnu jádro klíčovým zdrojem vedle obnovitelných zdrojů. (sfr)


TISKOVÁ ZPRÁVA MPO, 8. 7. 2019

Vláda dnes rozhodla o investorském modelu výstavby jaderné elektrárny Dukovany II. Uložila i navazující úkoly. Nový zdroj bude financovat Skupina ČEZ prostřednictvím své dceřiné společnosti, stát bude mimo jiné garantovat stabilitu legislativního prostředí. Jasné rovněž je složení expertního týmu vládního zmocněnce pro jadernou energetiku a také rozpočet na plnění úkolů Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR včetně výše uvedeného týmu na období 2019-2022. Rozhodnutí, kterým se postupně naplňuje Státní energetická koncepce, je velmi významné v souvislosti s rozvojem jaderné energetiky v České republice. Má zásadní vliv na plnění závazků na ochranu klimatu. Dukovany teď mají prioritu, nezapomíná se ani na Temelín.

Investorský model
Investorem stavby bude podle vládního usnesení společnost Elektrárna Dukovany II, která je 100% dceřinou společností akciové společnosti ČEZ. Mezi státem a Skupinou ČEZ se uzavře smlouva, která podniku umožní na výstavbu nových jaderných zdrojů získat úvěr za stejně výhodných podmínek, jako by si peníze půjčoval stát. Stát také bude garantovat stabilitu legislativního a regulatorního prostředí a případné kompenzace při změně. Stát nebude poskytovat záruku návratnosti projektu typu Contract for Difference tak, jak to bylo ve Velké Británii u Hinkley Point. Zvolený investorský model je základem pro jednání s Evropskou komisí.

Navazující kroky
Nyní bude třeba zanalyzovat optimalizaci výkonu nových jaderných zdrojů, a to i s ohledem na vývoj elektroenergetiky v okolních zemích, a provést analýzu souvisejících rizik. V přípravné fázi bude naprosto nezbytné mít k dispozici dostatek odborníků a finančních prostředků a také kvalifikovaný právní a finančně ekonomický poradenský tým v souvislosti s přípravou smluvního uspořádání, resp. jednáními s investorem a Evropskou komisí. S EK bude nutné projednat zvolený model ve vztahu k pravidlům vnitřního trhu Evropské unie. Rovněž bude třeba navrhnout postup obchodního zajištění výstavby nového jaderného zdroje. Tak, aby stát měl kdykoliv během výstavby dohled nad svými bezpečnostními zájmy. Gesčně příslušné resorty také mají povinnost pokračovat s přípravou přepravy nadrozměrných a těžkých komponent a s vyvedením výkonu.

Politická shoda
Vláda v rámci usnesení schválila i rozpočet na plnění úkolů Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR včetně expertního týmu vládního zmocněnce na léta 2019-2022. Převážná část výdajů bude sloužit, stejně jak to bylo u podobných projektů ve Velké Británii, Maďarsku, Finsku a v dalších evropských zemích, na uzavření potřebných kontraktů s úzce specializovanými výše už částečně zmiňovanými subjekty. Zejména půjde o advokátní kanceláře, poradenské a auditorské firmy s prokazatelnými referencemi z projektů jaderných elektráren v Evropě v posledních letech. Významnou roli hraje i fakt, že Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR od letošního roku řídí předseda vlády. Tvoří ho zástupci všech politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně. Pro výstavbu nových zdrojů je totiž naprosto nezbytná politická shoda.

Expertní tým
Expertní tým vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla bude pětičlenný. Budou ho tvořit renomovaní odborníci z oblasti jaderné energetiky a investiční výstavby. Konkrétně půjde o Jana Vacíka, Vojtěcha Michalce, Jaromíra Nováka, Vladivoje Řezníka a Janu Siegerovou.

Bezpečnostní zájem státu
Vláda také vzala na vědomí závěry stálé pracovní skupiny, která se zabývala bezpečnostními zájmy státu v oblasti jaderné energetiky. Ministři výstavbu nových jaderných zdrojů vnímají jako předpoklad pro zajištění bezpečných dodávek elektřiny a energetické soběstačnosti České republiky. Výstavba je nedílnou součástí základních bezpečnostních zájmů států, kdy jaderné elektrárny v souladu s platnou legislativou patří mezi kritickou infrastrukturu. V rámci přípravy a realizace projektu nových jaderných zdrojů umožní zvolený investorský model zajišťovat základní bezpečnostní zájmy státu.

Důvody
Novou jadernou elektrárnu Česká republika potřebuje kvůli zajištění dostatečné výroby elektřiny, tedy pro udržení energetické soběstačnosti. Stávající zdroje totiž dožívají. Dukovany jsou starší elektrárnou, než je tuzemský druhý jaderný zdroj Temelín. Musí se tak řešit dřív. Současné dukovanské bloky by nové měly nahradit zhruba během 20 až 30 let. Co se týče projektu nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín, vláda na základě expertního doporučení Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR rozhodla, že se bude udržovat tak, aby ho v případě potřeby bylo možné kdykoliv aktivovat.

Koncepce
Schválením investorského modelu vláda plní úkol z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR. Je přitom samozřejmě ohleduplná vůči životnímu prostředí, nové jaderné elektrárny totiž budou nízko-emisním stabilním zdrojem elektřiny a tepla. Výstavba přispívá k plnění Státní energetické koncepce, která počítá se zvýšením podílu jaderné energetiky na výrobě elektřiny ze současných 30 % na 46 % až 58 %. Dochází totiž k postupnému útlumu spalování uhlí, a to s ohledem na ekologii a vyčerpání nerostných surovin.