"Zvýšené záchyty": Inspekce práce loni dopadla zhruba 4600 lidí zaměstnávaných "načerno".

Inspekce práce masivně kontroluje zaměstnance tuzemských firem. V minulém roce tento státní orgán odhalil u více než tisícovky zaměstnavatelů celkem 4583 lidí, kteří pracovali nelegálně. Dopadených „černých“ zaměstnanců bylo o 1665 více než v roce 2017.

Inspektoři v roce 2018 provedli zhruba 8300 kontrol u celkem 7621 zaměstnavatelů. Z nich téměř dvě třetiny tvořily firmy, ostatní byli jednotlivci.

Z kontrol vyplynulo, že se zvýšil hlavně počet nelegálně zaměstnaných cizinců ze zemí mimo EU, a to především z Ukrajiny.

Inspekce uložila pokuty za 151,35 milionu korun.

Vyplynulo to ze zprávy o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců za rok 2018, kterou bude projednávat Babišova vláda.

„Zvýšené záchyty vyplývají jednak z toho, že průběžně rychle stoupá počet cizích státních příslušníků v ČR, jednak i proto, že zaměstnavatelé jsou ochotni riskovat případné sankce v zájmu toho, aby naplnili svoje zakázky,“ uvedli autoři zprávy, kterou  předkládá ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Inspekce práce se při kontrolách zaměřila na „pracovní vykořisťování“, stavby, velkosklady a logistická centra.

Kontroly odhalily 7216 porušení předpisů. U víc než tisícovky zaměstnavatelů nelegálně pracovalo 4583 lidí. Víc než tři čtvrtiny z nich pocházely ze zemí mimo EU, 16 procent z Česka a zbývajících pět procent z unijních států.

„Již v roce 2016 a 2017 byl z výsledků kontrolní činnosti patrný výrazný pokles počtu zjištěných nelegálně zaměstnaných občanů ČR a naopak nárůst počtu nelegálně zaměstnaných cizinců. Stejný trend pokračoval také v roce 2018,“ uvádí zpráva.

Nejvíc zahraničních pracovníků, kteří v Česku dělali nelegálně, pocházelo z Ukrajiny. Tvořily čtyři pětiny zjištěných případů lidí ze zemí mimo EU. Z občanů EU to byli nejčastěji Slováci, Rumuni a Bulhaři. (sfr)