Elektrárna Chvaletice dostala od úřadu Pardubického kraje výjimku na emise rtuti a oxidu dusíku.

Elektrárna Chvaletice kontroverzního miliardáře Pavla Tykače dostala od úřadu Pardubického kraje výjimku na emise rtuti a oxidu dusíku. Greenpeace označila pardubický krajský úřad za detašované pracoviště chvaletické elektrárny. Tykačova elektrárna tak ušetřila 1,4 miliardy korun. 

Pardubický kraj vyhověl žádosti elektrárny Chvaletice o výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku. Úřad však elektrárně stanovil omezující podmínky.

Ekologická organizace Greenpeace se proti rozhodnutí odvolá k ministerstvu životního prostředí. Rozhodnutí krajského úřadu zatím nenabylo právní moci.

Krajský úřad elektrárně uložil mimo jiné povinnost předkládat jednou ročně zprávu o provedených technických opatřeních na zařízení, která povedou k plnění emisních limitů nejpozději po uplynutí doby trvání výjimky, a to společně s analýzou jejich účinnosti.

Úřad tím chce zjistit, zda není možné dobu trvání výjimky dále zkrátit.

O přibližně dva roky zkrátil úřad dobu trvání výjimky pro rtuť a provozovatele elektrárny zavázal k provedení celé řady technických opatření do srpna 2021. Bez splnění těchto opatření nebude možné po tomto datu jednotlivé bloky provozovat, oznámil úřad.

Proti rozhodnutí úřadu vystoupila organizace Greenpeace.

Výjimku označila za principiálně nepřijatelnou. S tím, že zkrátit ji jen o dva roky a jen u rtuti je výsměch. Greenpeace se proti výjimce odvolá k ministerstvu životního prostředí.

„Krajský úřad Pardubického kraje dal přednost miliardovým ziskům uhelného impéria Pavla Tykače před ochranou ovzduší a zdraví obyvatel. Je to ostuda, ale nikoliv překvapení, odbor životního prostředí krajského úřadu se totiž jako detašované pracoviště provozovatele elektrárny Chvaletice chová dlouhodobě,“ uvedl představitel této ekologické organizace Jan Rovenský.

Provozovatel elektrárny, společnost Sev.en EC, požadoval výjimku, aby mohl vypouštět ročně 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů dusíku nad limit, který začne v Evropě platit od srpna 2021.

Elektrárna již před tím uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů oxidů dusíku by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích oxidů dusíku by se přitom podle jejího vyjádření snížil jen nepatrně.

Proti udělení výjimky byli i zastupitelé Pardubic. Namítali, že město je velmi znečištěné, leží na návětrné straně a důsledky emisí z elektrárny už pociťuje.

Hnědouhelná Elektrárna Chvaletice je v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 MW. Vyrábí teplo pro obce Trnávka a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. (sfr)