Průmyslovým firmám v Česku chybí přislíbené dotace na ekologizaci. V ovzduší budou kvůli tomu nadále létat tuny znečišťujících látek. (Ilustrační foto)

Ministerstvo životního prostředí dosud malým a středním průmyslovým firmám v Česku nevyplatilo dotace na nutnou ekologizaci výrobních zařízení. Podniky přitom mají na finanční podporu nárok. Celkem 153 z nich úspěšně splnilo podmínky pro získání dotačních peněz, ale rezortu na jejich vyplacení chybějí finanční prostředky.

Tím se nejenom zásadně brzdí náročný proces modernizace českého průmyslu, ale i celý systém čerpání evropských dotací.

Na situaci upozornil Svaz sléváren ČR.

Ministr životního prostředí Richard Brabec musí 153 průmyslovým společnostem vyplatit zhruba 3,3 miliardy korun. Tato částka z více než poloviny pokryje celkové náklady podniků na nutnou modernizaci jejich stávajících výrobních kapacit.

Společnosti požádaly Ministerstvo životního prostředí o finanční podporu v rámci 89. výzvy Operačního programu životní prostředí. Jeho cílem bylo snížit emise zdrojů, které se podílejí na tvorbě nadlimitního množství znečišťujících látek. Dotace získalo celkem 163 firem. Peníze se však našly jen pro 10 z nich.

„Všechny tyto žádosti přitom podmínky splnily, navržené projekty jsou kvalitní, ale kvůli chybějícímu financování skončily v tzv. zásobníku. Firmy do jejich přípravy přitom investovaly čas i svoje peníze. Je to pro český průmysl nepříjemná situace, o které jsme již informovali a nadále informovat budeme premiéra Andreje Babiše i ministra životního prostředí Richarda Brabce,“ uvedl Josef Hlavinka, výkonný ředitel Svazu sléváren, jehož členové patří mezi dotační žadatele.

Typickými „čekateli“ na vyplacení schválených dotací jsou společnosti Sklárny Moravia v Úsobrně, Slévárna v Novém Městě nad Metují a Promet Foundry ve Vsetíně. Firmy jsou nejen významnými zaměstnavateli, ale zároveň i znečišťovateli ovzduší ve svém regionu.

Podniky se proto rozhodly modernizovat stávající výrobní provozy, aby výrazně snížily emise škodlivých látek v ovzduší. Vedle tohoto společného cíle je však spojuje i nevýhodná role „druhých v pořadí“. Na rozdíl od velkých společností, které dotace ze stejného programu již získaly, musí na finanční podporu počkat.

Firma Sklárny Moravia podala žádost o dotaci, pomocí níž chce postavit novou halu, do které přesune moderní technologie s kvalitnějšími filtry a efektivnějším odsáváním. Cílem modernizace je výrazně snížit objem emitovaných škodlivých látek a přispět tak k lepšímu životnímu prostřední nejenom v prostorách firmy, ale i v celé oblasti Úsobrna.

Projekt přináší zásadní omezení negativních vlivů provozu na životní a pracovní prostředí a zvýšení kvality výroby skla. Celkové výdeje na plánovaný projekt Skláren Moravia dosahují 291,3 milionu korun. Případná dotace, o kterou firma zažádala, bude činit 189,3 milionu korun. Její výše tak nepřekračuje hodnotu stanovenou Evropskou komisí.

Ekologizaci výroby řeší také Slévárna v Novém Městě nad Metují. Podnik chce modernizovat celou slévárnu. Cílem projektu je obměnit stávající provoz zakoupením účinnějších a efektivnějších zařízení, které zlepší kvalitu ovzduší ve výrobně. Firma chce snížit hlavně vysokou prašnost.

Jedná se o komplexní a nezbytné řešení pro udržitelnost budoucí činnosti firmy, jejíž podnikání vyžaduje nutné investice do nových technologií. Společnost vyčíslila celkové výdaje na projekt ve výši 56 389 milionů korun. Očekávaná dotace činí zhruba 36 653 milionů korun.

Dotaci (zatím jen virtuálně) získala i další slévárna Promet Foundry ve Vsetíně, která plánuje kompletní ekologizaci celého provozu. Cílem projektu je výrazně snížit vypouštění tuhých znečišťujících látek do ovzduší. To je primární úkol, na který se firma v žádosti zaměřuje. Vedle ekologičtějšího a čistšího provozu slévárna dosáhne i na úsporu energií potřebnou k výrobě tepla.

Díky vrácení vyčištěné vzdušniny zpět do provozu slévárny totiž dojde k omezení spotřeby energie. Slévárna Promet Foundry potřebuje k nutné modernizaci zhruba 400 milionů korun. Dotace, o kterou firma zažádala, se pohybuje kolem 55 procent z uznatelných nákladů, tedy na úrovni 220 milionů korun.

Svaz sléváren České republiky je profesní organizací sdružující slévárny, modelárny, projekční a výzkumné organizace, obchodní organizace a učňovské, střední a vysoké školy vyučující slévárenství. Svaz sléváren České republiky zpracovává informace o výrobě odlitků a modelů v České republice a v zahraničí. Hlavní priority činnosti Svazu sléváren jsou konkurenceschopnost, zajištění pracovní síly a její kvalifikace, ekologie a pracovní prostředí. (sfr)