Evropská unie nemůže vyhostit všechny uprchlíky, kteří zde spáchají trestný čin. Jedná se o migranty, kterým hrozí v domovské zemi pronásledování.

Evropská unie nemůže vyhostit všechny uprchlíky, kteří zde spáchají trestný čin. Jedná se o migranty, kteří jsou v zemi původu pronásledováni. Ani azylanti odsouzení za závažnou trestnou činnost proto nemohou být vráceni do zemí, kde by jim hrozilo mučení či nelidské tresty. Rozhodl o tom Soudní dvůr EU, který tak reagoval na dotazy justice z Česka a Belgie, jestli vyhoštění neodporuje příslušným mezinárodním úmluvám.

Unijní soud rozhodnutí zdůvodnil tím, že odepření nebo odejmutí práva na azyl nemá vliv na nárok na ochranu poskytovanou na základě Ženevské konvence či Listiny základních práv EU.

V českém případě se jednalo o muže původem z Čečenska. Tomu ministerstvo vnitra udělilo azyl v roce 2006, když byl ještě předtím odsouzen ke tříletému trestu za loupež.

Později dostal dalších 9 let za loupež a vydírání. Kvůli opakovaným zločinům mu vnitro v roce 2014 azyl odebralo, proti čemuž se muž odvolal.

Když Městský soud v Praze odvolání zamítl, obrátil se cizinec s kasační stížností na Nejvyšší správní soud, jenž věc předal soudu unijnímu.

V Belgii se na místní justici obrátil uprchlík z Konga.

V obou případech byl azyl odebrán na základě evropské směrnice o uprchlících, která umožňuje přijetí opatření vůči osobám, které představují ohrožení bezpečnosti hostitelského státu.

(pel)