Rekordní pokutu 164 milionů korun musí zaplatit řetězce obchodů Billa a Penny Market, které patří německé skupině Rewe. Řetězce zneužily v České republice významnou tržní sílu. Pokutu uložil firmám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Billa má zaplatit pokutu 70 971 000 korun a Penny 93 377 000, dalších 24 tisíc zaplatí jejich dceřiné společnosti Rewe Buying Group.

Úřad na základě informací od dodavatelů a zjištění z předběžného šetření zahájil správní řízení, v němž se zaměřil na způsob, jakým účastníci řízení, kteří jednali ve vzájemné spolupráci jako nákupní aliance, sjednávali a získávali od svých dodavatelů potravin tzv. RBG bonusy.

„Po novelizaci zákona o významné tržní síle v roce 2016, jež jakékoliv platby bez protiplnění zapověděla, začali účastníci řízení RBG bonus převádět do podoby množstevní nebo cenové slevy. U některých dodavatelů však byl RBG bonus i nadále vybírán v původní podobě,” uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

„Úřad ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že RBG bonus je ve všech výše uvedených podobách poplatkem bez reálného protiplnění, který byl vyžadován bez oprávněného důvodu a je nezákonný,” dodal Rafaj.

Současně byl v některých případech RBG bonus podmínkou dodávek potravin do předmětných obchodních řetězců. Úřad odhalil celkem 23 správních deliktů u 22 dodavatelů, kteří byli tímto nezákonným poplatkem postiženi.

Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a již nabylo právní moci. (dd)