V listopadu příštího roku zahájí společnost DAKO-CZ dodávky brzdových komponent na 163 osobních vozů pro rakouského národního dopravce Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Nová zakázka pro společnost Siemens je pro DAKO-CZ, českého výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla, výjimečná tím, že se jedná historicky o první zakázku osobních vozů pro Rakouské dráhy.

„Jsme rádi, že se naše dlouholetá a úspěšná spolupráce se společností Siemens dále prohlubuje a získali jsme významnou zakázku na dodávku našich brzdových komponent pro osobní vozy označené ÖBB DANI, konkrétně třináct sedmivozových a osm devítivozových souprav s možností dalších opcí,“ řekla Dagmar Matúšová, generální ředitelka společnosti DAKO-CZ.

Celková hodnota zakázky je 2,3 milionu eur (cca 60 milionů korun) s možností jejího navýšení o další milion eur.

První přejímka zboží (tzv. FAI) je předběžně naplánována na říjen roku 2019. V listopadu téhož roku by měly být zahájeny dodávky brzdových panelů a pokračovat mají až do konce roku 2021. Dodávky budou obsahovat různé ovládací panely navržené přímo podle požadavků společnosti Siemens. Konkrétně půjde o tři provedení podle použití – panel pro řídicí vůz, panel pro normální vložený vůz a panel pro nízkopodlažní vložený vůz. Soupravy v projektu označované jako ÖBB DANI budou modernizovanou platformou, respektive novou generací souprav Viaggio od společnosti Siemens.

Konkrétně se budou panely dodávané společností DAKO-CZ skládat z následujících komponent: Základem bude samočinná brzda, jež sestává z rozváděče DAKO CV1nD, odbrzďovače OS1 a Integrovaného řídicího vzduchojemu.

Dále budou dodávané panely obsahovat řízení brzdného účinku podle okamžitého obsazení vozidla, zajištění stálých plnicích a vyprazdňovacích dob brzdových válců, změnu režimu P-R, elektropneumatickou brzdu, ovládání magnetické kolejnicové brzdy, ovládání obvodu pneumatického vypružení, snímače tlaku a tlakové spínače pro řízení a diagnostiku, uzavírací kohout On-Off pro zapnutí a vypnutí brzdy, uzavírací kohouty jednotlivých obvodů. Jen na některých vozech bude součástí panelů dále ovládání střadačové brzdy a ovládání dalších pomocných obvodů jako jsou dveře, respektive WC.