Programové prohlášení druhé Babišovy vlády ČR je fakticky univerzálním plánem zahrnujícím řešení všeho myslitelného. Dokazuje expanzi státu do všech oborů a zákoutí lidských životů.

Programové prohlášení druhé Babišovy vlády, která usiluje o získání důvěry Poslanecké sněmovny, je fakticky univerzálním plánem zahrnujícím řešení všeho myslitelného. Dokazuje tak expanzi státu do všech oborů a zákoutí lidských životů. V programovém prohlášení je navrhováno a slibováno fakticky všechno a všem. Pro dokreslení situace proto přinášíme výňatek některých bodů, řazených dle různých kritérií.


1. Přínosné nebo odvážné návrhy:

ZDRAVOTNICTVÍ:

Představíme systém kontroly kvality péče založený na parametrech srovnatelnosti poskytovatelů zdravotních služeb, kterou tím začneme systematicky měřit. Budeme prosazovat finanční motivaci poskytovatelů ke zlepšování zdravotní péče. Informace o kvalitě péče budou dostupné pro pacienty.

VOLBY DO SENÁTU:

Prosadíme zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému.

TOTALITA:

Současně budeme podporovat i projekty péče o kulturní dědictví, jako je záchrana památkové rezervace Terezín, revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech nebo Muzeum totality v Uherském Hradišti. /Ale co na muzeum totality řeknou polovládní komunisté?/

LHŮTY:

Budeme usilovat o sladění lhůt účinnosti legislativních změn a zajistíme, aby zákonné lhůty stejně jako podnikatelé musely dodržovat i státní úřady.

MPO PRO OBČANY:

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude ministerstvem nejen pro firmy, ale i pro občany…

INTERNET ZACHRÁNCE:

Připravíme zákon o právu každého občana mít přístup k internetu. Pokud chceme budovat moderní digitální stát, občané musí mít zajištěno, že jejich přístup k internetu nebude omezován. /Kdo chce vyždímat stát – tedy daňové poplatníky – nechť se přestěhuje na nejodlehlejší místa v zemi, do lesů, hor a podzemí. Tam všude stát natáhne své optické kabely tak, aby každý občan byl digitálně propojen se státem./

 

2. Bizarní nebo šokující nápady:

 • Jako vláda garantujeme nezcizitelnost Budějovického Budvaru n.p., podniků Povodí a Lesů České republiky.
 • Budeme důsledně dbát, aby jednou z hlavních priorit všech hospodářských odvětví bylo snižování emisí skleníkových plynů. /… namísto snahy o dosažení prosperity a vyšších zisků budou soukromé firmy bojovat za snížení emisí… a zaměstnanci firem budou namísto platu dostávat směnitelné emisní povolenky…/
 • Zahraniční politika vlády bude sebevědomá, aktivní a srozumitelná. Jejím hlavním motivem bude prosazování českých národních zájmů. … Naše zahraniční politika bude vycházet především z členství v EU a NATO. /národní zájmy a EU – to je zjevný protimluv; cílem EU je vytvoření evropského národa/
 • Budeme věnovat pozornost proměnám audiovizuálního sektoru za účelem naplnění kulturních, společenských a sociálních služeb.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu bude hlavním koordinátorem programu Průmysl 4.0, respektive Společnost 4.0, který by měl zajistit, že český průmysl zachytí moderní trendy vývoje průmyslu ve světě, tak aby nebyla ohrožena prosperita a zaměstnanost v naší zemi. /Majitelé a ředitelé firem mají vystaráno: nemusí se už o nic starat ani snažit: stačí jim počkat na 2 vládní programy, které firmám zajistí prosperitu…/
 • Zpracujeme analýzu možných dopadů robotizace na domácí průmysl. /Vláda tím dbá o blaho a bezpečnost: zabrání tomu, aby zemi ovládli roboti, protože ti představují nekalou konkurencí neomezené moci vlády./  
 • Vytvoříme jedno místo se zodpovědností za veřejné investování. Zřízením jednoho místa pro metodiku, systém, implementaci a kontrolu veřejného investování se docílí nejen objektivizace poznání současného stavu, ale bude možné provést efektivní aktualizaci a rozhodnout o prioritách v této oblasti.
 • Připravíme strategický investiční plán země – zajistíme inventuru připravovaných investic a syntézu analytických materiálů jednotlivých ministerstev tak, aby byl plán pro zásadní investice závazný včetně zajištění zdrojů a jejich udržitelnosti. /Objektivizace je zárukou všeobecného blaha a syntéza analytických materiálů ministerstev je zárukou akčního postupu./
 • Za prioritu považujeme stanovení zákonných pravidel pro bezpečný pohyb a pobyt návštěvníků na horách v letním i zimním období, jejichž součástí bude také jasná definice postavení Horské služby ČR jakožto další složky IZS včetně odborného vzdělávání pro její pracovníky. /Od regulace pohybu lidí na horách je naštěstí už jen krůček k regulaci pohybu lidí na celém území ČR: bezpečnost pohybu nade vše!/

 

3. Politické ptydepe:

 • Podpoříme silnou urbánní agendu s důrazem na integrované přístupy a aktivně podpoříme partnerství měst v rámci Městské agendy pro EU.
 • Budeme usilovat o zachování minimálně stávající výše finanční obálky Společné zemědělské politiky pro Českou republiku, včetně minimalizace dopadů brexitu na finanční obálku Společné zemědělské politiky se zvláštním zřetelem na Českou republiku.
 • Za účelem efektivní správy daní budeme prosazovat zejména odstranění informačního deficitu správce daně ve vztahu k některým transakcím probíhajícím přes internetové platformy v dané oblasti.

 

4. Obecná klišé (z nichž neplyne vůbec nic):

 • Nové operační programy musí zohledňovat zejména nejzávažnější problémy a potřeby České republiky a jejích jednotlivých částí. Společně s územními Partnery se zaměříme na integrovaná řešení podpory socioekonomického rozvoje regionů, měst i venkova.
 • Dále přehodnotíme systém daňových investičních pobídek.

 

5. Podezřelé plány:

 • Prosadíme vyváženou strukturu dotačních opatření zemědělské politiky pro všechny druhy a velikosti hospodařících subjektů. Stavíme se proti zastropování dotací pro střední a větší podniky, ale budeme podporovat vyšší platbu dotací u malých farmářů. /Agrofert je „bohužel“ příliš velký. Zastropování je proto úhlavním nepřítelem státu./
 • Zajistíme, že vládní zmocněnec pro sport podřízený předsedovi vlády bude ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy koordinovat oblast státní podpory sportu a definovat institucionální, finanční a legislativní parametry pro vznik nové centrální autority (Národní sportovní agentura), která bude komplexně zajišťovat realizaci státní politiky v oblasti podpory sportu a pohybových aktivit obyvatelstva. /O financování sportu rozhodne centrálně a komplexně předseda vlády nazývaný členy hnutí ANO jako „šéf“…/

(VŠECHNY TITULKY JSOU REDAKČNÍ)


CELÉ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR JE K DISPOZICI ZDE: Programove-prohlaseni-vlady ČR-červen-2018