Společnost Retia vydala stanovisko k záměru nákupu 8 radarových kompletů. Reagovala tak na informaci z ministerstva obrany ČR, že podle Air and Missile Defence Command and Control Security Acreditation Board (ASAB) není přípustné, aby byl do systémové architektury NATO zapojen systém, který nepochází z členské země NATO. Retia vysvětlila, proč by na zemi původu nemělo zálěžet.

Toto vyjádření se týká zejména záměru koupit 8 radarových kompletů izraelského systému MADR od firmy ELTA Systems Ltd. a plánu jejich integrace do roku 2020 do obrany vzdušného prostoru České republiky.

V tomto projektu je společnost RETIA zapojena jako český průmyslový partner a garant servisních služeb po celou dobu dvacetiletého životního cyklu radaru. S fungováním systémů řízení a velení v rámci NATO má naše společnost bohaté zkušenosti: realizovala strategické projekty AČR pro její pozemní PVO v oblasti velení a řízení, které byly následně zapojeny do systémů NATO.

Na základě této reference pak dostala unikátní příležitost v rámci českého obranného průmyslu vyvinout, vyrobit a dodat důležitý komponent, pozemní řídící modul aliančního systému průzkumu zemského povrchu AGS. V neposlední řadě společnost RETIA garantuje splnění podmínek systémové a datové architektury v souladu se zákonem 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací v projektu velitelsko-štábních a spojovacích vozidel Pandur; smlouva s MO ČR na tento projekt byla podepsána loni.

V souvislosti s informací o stanovisku ASAB proto pokládáme za důležité uvést následující:

1) V řadě zemí NATO fungují elektronické systémy řízení, velení a průzkumu či zbraně, které nejsou vyrobeny státy NATO, a přesto jsou do architektury NATO dlouhodobě a úspěšně zapojeny. Řadu příkladů lze uvést přímo v ČR: radary sovětského původu P-37, stíhací letouny Jas.39 Gripen či systém protivzdušné obrany RBS-70.

2) Zájmem NATO je ochrana dat v systémech řízení a velení, nikoliv určovat místo jejich výroby, pokud se jedná o spřátelenou a vůči NATO partnerskou zemi.

3) Nástrojem ochrany dat není bránění nealiančnímu výrobci dodat svoje produkty, ale zajištění, aby tato data zůstala pouze v rámci systémů NATO.

4) V rámci mezivládního projektu na dodávku radarů MADR pro Armádu ČR je právě RETIA subjektem, který řeší systémovou architekturu a zapojení do systémů NATO v souladu se všemi požadovanými standardy.

5) RETIA by v rámci projektu rovněž zajišťovala 20letý servis v průběhu životního cyklu. Klíčové údaje o provozu systému a hlavně radarová data tak po celou dobu zůstávají pouze a jedině na území NATO a v systémech NATO.

6) ELTA Systems dodala radary pro státy NATO: její radary, kterými jsou vybaveny letouny systému včasné výstrahy Italských vzdušných sil CAEW Gulfstream 550, se již účastnily aliančních cvičení a posílaly data do aliančních systémů.

Tomáš Pojar, bezpečnostní expert a bývalý velvyslanec ČR v Izraeli, k tomu uvedl:

„Účelový výklad, že do systémů NATO můžou být zapojeny jen systémy vyrobené na území států NATO, neodpovídá současné realitě a v praxi by vedl k vyloučení výrobců nejen radarů, ale i letounů a pokročilých zbraňových systémů např. z Brazílie, Izraele, Jižní Korey a také ze zemí EU, které nejsou členy NATO, čímž míním zejména Švédsko.“

Tomáš Pojar dodal:

„Navíc není znám žádný dokument, který by stanovisko ASAB, o němž zatím veřejně informovalo jenom MO ČR, definoval jako oficiální alianční politiku.“

Petr Tichý, obchodní ředitel RETIA a.s. uvedl:

„Společnost RETIA je připravena komunikovat s NÚKIB i MO ČR, aby ze svého odborného pohledu zkušeného dodavatele pro alianční projekty přispěla k úspěšné realizaci dodávky radarů MADR vládou Státu Izrael.“