Nezávislý stát Liberland ve své virtuální podobě již existuje 3 roky. Vyhlídnuté teritorium u řeky Dunaj se zatím Liberlandu osídlit nepodařilo, takže vláda "národa Liberlanďanů" sídlí na lodi kotvící poblíž nárokovaného území.

Svobodný stát Liberland překročil půl milionu žadatelů o občanství z celého světa. Zájemců stále přibývá, přestože nový „stát“ zatím nebyl právně ani fyzicky schopen převzít území mezi Chorvatskem a Srbskem, jež hodlá osídlit. Vláda Liberlandu zatím sídlí na lodi, kotvící u břehů nárokovaného teritoria.

Projekt Liberlandu oslavil v dubnu letošního roku již 3. výročí své existence. „Svobodná republika Liberland“ má být založena na velké míře osobní i ekonomické svobody. Občané tohoto nového mikrostátu by nepodléhali daňové povinnosti: daně mají být placeny čistě na bázi dobrovolnosti.

Mottem připravovaného státečku je princip „žít a nechat žít“. Úsporný stát má být v Liberlandu omezen pouze na diplomacii, spravedlnost a bezpečnost, díky čemuž se zásadně minimalizuje byrokracie.

Liberland byl však dosud uznán jediným „státem“ – africkým Somalilandem (ten však zatím nebyl uznán žádnou vládou ani mezinárodní organizací).

Občanství láká

Na začátku května 2018 měl Liberland již 508 tisíc registrací, tedy žádostí o občanství.

„Zatím občanství dostal zhruba jeden člověk z tisíce. Všichni si ho museli nějako zasloužit. Posunout v nějaké rovině Liberland dopředu,“ vysvětlil zakladatel projektu Vít Jedlička, který je označován titulem „prezident“.

„Liberlanďané“ jsou podle Jedličky – i přes malou velikost jejich země – jedním z nejrychleji rostoucích národů na světě.

„Již nyní, kdyby se nastěhovali všichni, co se přihlásili o občanství, tak bychom byli nejvíce zalidněná země na světě,“ prohlásil.

Spor o balkánské území státu

Občanům, respektive příznivcům Liberlandu se však zatím nepodařilo fyzicky usídlit na teritoriu, jež si jejich „stát“ nárokuje. Jedná se o území s rozlohou zhruba 7 kilometrů čtverečních, které se nachází mezi Chorvatskem a Srbskem na západním břehu Dunaje.

Zakladatelé Liberlandu toto území označili za „zemi nikoho“ a pokusili se jej převzít pro svůj nově zakládaný stát. Vycházeli z toho, že o tuto lokalitu údajně nejevilo Chorvatsko ani Srbsko zájem.

To ovšem popírají jak Chorvatsko, tak Srbsko. Vlastnictví k teritoriu si totiž nárokují oba balkánské státy…

Chorvatské úřady také v minulosti Jedličku a další příznivce Liberlandu v inkriminované „zemi nikoho“ zatkly a vyměřily jim pokutu za nedovolené vniknutí…

Výstavba Liberlandu

Podle informací z jara 2017 chtěl „stát“ Liberland zahájit na sporném území ještě téhož roku výstavbu budov pro svoji potřebu. K tomu však zatím nedošlo.

Zakladatel projektu „Svobodné republiky Liberland“, Vít Jedlička, však nadále věří, že území získají, respektive, že situace bude dořešena ve prospěch Liberlandu.

„Samotná stavba v Liberlandu je otázkou toho, kdy Chorvatsko přestane zavírat lidi na území, které si nenárokuje. Způsobů, jak by k tomu mohlo dojít, je několik. Čekáme například na rozhodnutí Chorvatského ústavního soudu,“ uvedl Jedlička.

Poukázal na to, že Liberland v současnosti „sídlí“ na lodích, kotvících poblíž nárokovaného území.

„Již teď je možné využít k žití lodí, které jsme umístili v bezprostřední blízkosti našeho území.“

„Vzhledem k bezpečnostní situaci v Liberlandu vše, co budujeme, vzniká na Dunaji v pobřežních vodách. V létě kromě hausbótů a malého spa přibude také multifunkční centrum pro 100 lidí,“ informoval zakladatel projektu.

Sám však prý za důležitější, než je samotné budování objektů v Liberlandu, považuje vytvoření silného národního hnutí a moderních státních institucí, jako je e-residentura a moderních způsobu řízení státu pomocí blockchainovych technologií.


„Prezident“ Liberlandu Vít Jedlička (na fotografii vlevo) vyvíjí všemožné aktivity k uznání své svobodné republiky. Viz například tisková zpráva Liberlandu z 25. dubna 2018, podepsaná v Dubai: 

Liberland podepsal bilaterální smlouvu s pozorovatelem OSN IIMSAM

Svobodná republika Liberland (Liberland), v zastoupení prezidentem Vítem Jedličkou, podepsala bilaterální smlouvu s mezivládní organizací pro užití mikroorganizmů spiruliny proti podvýživě (IIMSAM), mezivládním pozorovatelem Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů. Cílem této bilaterální dohody je podpora vědeckého výzkumu, iniciativy a vzdělávání ve prospěch mezinárodní spolupráce s cílem vymýcení podvýživy a dosažení potravinové stability.

Ve svých poznámkách velvyslanec IIMSAM H.E. Rami el-Attar, zastupující generálního tajemníka IIMSAM, za přítomnosti velvyslance H.E. Inad Nahas, uvedl: „Těšíme se na spolupráci s prezidentem Liberlandu při podpoře mandátu IIMSAM a cílů OSN pro udržitelný rozvoj 2015-2030. Jsme poctěni, že v rámci dosažení těchto cílů, podepíše smlouvu o volné dohodě IIMSAM na podporu našich bilaterálních diplomatických vztahů v souladu s mezinárodními diplomatickými normami.“

Prezident Liberlandu Vít Jedlička uvedl: „Liberland silně podporuje užívání inovačních technologií k vymýcení podvýživy a řešení globální potravinové krize. Naše bilaterální dohoda s IIMSAM, mezivládním pozorovatelem Organizace spojených národů, využije našich znalostí k dosažení potravinové stability jednou provždy.“

Svobodná republika Liberland, země založená na zásadách osobní a ekonomické svobody, byla vyhlášena 13. dubna 2015 na řece Dunaji na území mezi Chorvatskem a Srbskem. Zabrání území bylo provedeno v souladu s mezinárodním právem týkajícím se terra nullius, neboť Srbsko ani Chorvatsko toto území nenárokovalo a nenachází se v katastru ani jedné ze zemí. K dnešnímu dni má Liberland téměř půl milionu žadatelů o občanství.


Liberlandský Merit

Liberland také rozbíhá vlastní, jak jinak, digitální měnu s názvem „Merit“.

S tím, že zakladatelé státu vymysleli systém, ve kterém lidé nebudou muset fakticky platit daně ani dobrovolně. Namísto toho budou občané Liberlandu provádět speciální operace s digitálními Merity.

„Budou běžně obchodované Merity pouze zamykat, čímž se zvýší jejich hlasovací síla a prestiž v naší společnosti. Pro získání občanství je třeba uzamknout 5000 Meritů. Stát bude profitovat nepřímo z toho, že se zvýší vzácnost jeho měny,“ vysvětlil Jedlička.

Ten jako již reálně existující výhody plynoucí z občanství Liberlandu uvedl vlastnictví pasu, na který je již možné „v omezené míře“ cestovat a zakládat účty ve finančních institucích.

Občané Liberlandu také dostávají přístup k síti „reprezentativních kanceláří“, které jejich – dosud jen virtuální – stát stihl vybudovat v již téměř 100 zemích světa.

Přestože zatím reálně sídlí jen na lodi, má již Liberland, vedle ústavy, i své vládní ministry, jejichž většina se však v současnosti „pohybuje na diplomatických misích v exilu“.

„Liberlanďani jsou prestižní národ, který usiluje o suverenitu nejsvobodnější jurisdikce na světě,“ podotkl Jedlička.

Více se o Liberlandu dočtete v rozhovoru s Vítem Jedličkou ZDE:

Nový stát LIBERLAND expanduje. „Ještě letos se staneme členy OSN,“ věří prezident Jedlička