Přechod na nové pozemní digitální televizní vysílání DVB-T2 v Česku reálně začal, ale nikdo zatím neví, kdo v něm bude vysílat ani jaké stanice a v jaké kvalitě v něm bude či nebude vysílat...

Vývoj digitálního terestrického televizního vysílání začíná být pro tuzemské diváky velkou neznámou. Přechod vysílání na – už zase – zcela novou vysílací platformu DVB-T2 byl sice zahájen (a bude dokončen již příští rok!), ale přesto není jasné, jaké stanice budou v novém typu pozemního vysílání pro domácnosti dostupné, v jaké kvalitě (HD či nikoliv) budou dostupné a zda některé z nich nebudou dokonce zakódované, tedy placené…

Hlavní soukromí TV operátoři, Nova a Prima, totiž ohledně svého vysílání v systému DVB-T2 nadále tajemně mlčí (na přímé otázky zatím nejsou s to dát jasnou odpověď).

V důsledku těchto nejasností se vznáší otazník nad tím, jestli si domácnosti, jež plánují setrvat u pozemního vysílání, mají již dnes pořizovat nové antény a nejmodernější televizory či aspoň set-top boxy (jež umožní příjem signálu DVB-T2/HEVC), nebo mají s rozhodnutím počkat do vyjasnění situace (které však není na obzoru).

Odpískat DVB-T2

Anebo zda mají domácnosti svůj soukromý přechod na DVB-T2 „odpískat“ a dát raději přednost příjmu TV stanic skrze kabelovku, satelit či internetovou televizi. Takové řešení totiž nevyžaduje významnou investici do nákupu nejmodernějšího televizoru, ale „jen“ pravidelnou platbu určité částky.

Tato varianta by se dala nazvat jako „za málo peněz hodně muziky“, jelikož za řádově stokorunové platby měsíčně může divák získat příjem řádově stovky kanálů, z nichž podstatná část těch hlavních je v nejvyšší HD kvalitě.

Naopak, u nového typu pozemního (tedy „ze vzduchu“ dostupného) vysílání DVB-T2 získává domácnost šanci pouze na menší počet kanálů a jistotu, že v HD kvalitě bude přijímat jen programy veřejnoprávní televize.

Pravdou je, že – pokud pomineme nákup nové televize či set-top boxu – nový typ pozemního vysílání (DVB-T2) bude dostupný relativně „zdarma“ (ve hře je ovšem mnohasetmilionová dotace z veřejných zdrojů na modernizaci vysílací infrastruktury).

Digitální pes 

Jenže, v tom je zakopán digitální pes připravovaného systému DVB-T2. Je velmi pravděpodobné, že bez dalších plateb volně dostupná v něm bude jen omezená nabídka kanálů šířených v základním, méně kvalitním rozlišení SD (standard definition); a k tomu pouhých 5 (respektive 6, pokud bereme Déčko a Art jako různé kanály) HD (high definition) programů České televize.

Jak TV Nova tak TV Prima se dříve již několikrát nechaly slyšet, že své programy v HD kvalitě nebudou v systému DVB-T2 vysílat buď vůbec, anebo jen kódovaně, tedy za poplatek.

Tato nejasnost, která je fatální pro další rozhodování domácností o tom, zda přejdou na DVB-T2 (tím, že si zakoupí potřebné technické vybavení), nebo nepřejdou, přitom nadále trvá.

Přechodový galimatyáš

Ale vezměme vzniklý galimatyáš přechodu Česka na DVB-T2 popořadě.

Česká televize letos v březnu oznámila, že v tomtéž měsíci zahajuje reálný přechod na DVB-T2. Doslova o pár dní později ČT informovala, že svůj přechod zpomaluje a že k úplnému přechodu všech jejích kanálů na systém DVB-T2 dojde v listopadu 2019 (od tohoto termínu už diváci v ČR nenaladí kanály ČT v systému DVB-T).

Celé časování přechodu na nový systém digitálního vysílání je zamotáno v tom, že stát, MPO, v původních plánech uváděl jako termín dokončení přechodu na DVB-T2 únor 2021. Později se mluvilo o roku 2020.

Nyní se občané mimoděk dozvídají, že veřejnoprávní televize provede kompletní přechod již v příštím roce…

Není tak zatím zřejmé, zda od prosince 2019 budou souběžně vysílat oba systémy DVB-T2 i DVB-T, kteří operátoři budou vysílat v jakém systému, zda domácnosti budou potřebovat na příjem všech stanic, dostupných z digitálního pozemního „éteru“, jedno či více různých zařízení, apod.

Předběhnutý plán

Samotný technický plán přechodu Česka na nový systém DVB-T2 se teprve připravuje… Harmonogram spouštění finálních sítí a vypínání kmitočtů celoplošných multiplexů DVB-T se dostal sotva na začátek legislativního procesu…

Domácnosti tak už jen kvůli nejasnému termínu provedení přechodu na DVB-T2 nemohou dnes rozumně plánovat, zda a kdy si mají měnit televizory, set-top boxy či antény, zda budou nuceny provozovat 2 sady antén či dokonce televizorů tak, aby současně byli schopni přijímat vysílání ČT na síti DVB-T2 a vysílání ostatních operátorů v síti DVB-T, apod.

Bezplatná rezignace

Nelze se tedy divit, pokud by část domácností rezignovala na „bezplatné“ terestrické digitální vysílání a dala přednost jiným způsobům příjmu TV.

V kontextu výše popsaného se dnes jeví značně neuvážené to, že občané jsou v souvislosti s novou etapou digitalizace nabádáni k nákupu nových, nejmodernějších televizorů schopných přijímat nové DVB-T2 kódování. Jsou tak vybízeni k vyhazování svých pár let nových a vysoce kvalitních televizorů jen proto, aby je mohli nahradit ještě novějšími, které budou umět přijímat DVB-T2.

Jenže, může se stát, že jim nákup nových TV či set-top boxů nebude k plnohodnotnému příjmu pozemního DVB-T2 vysílání stačit. A to z důvodu kódování HD programů komerčních stanic. Dnešní přístroje totiž většinou neumějí přijímat zakódované terestrické digitální vysílání.

Nikdy nekódovaně

TV Nova i TV Prima přitom zatím vždy uváděly, že své HD programy do DVB-T2 neposkytnou, respektive neumožní je vysílat zdarma, tedy nekódovaně.

Tomu se nelze divit. Soukromé televize dělají byznys, ne charitu. Příjmy generují z prodeje obsahu a služeb, nikoliv z povinných celoplošných koncesionářských poplatků.

Zajímavé na tom, že i šéf ČTÚ již předloni připustil, že v rámci DVB-T2 budou soukromé HD kanály zakódovány a že komerční vysílatelé budou moci v pozemním vysílání spustit placenou televizi a využít tak nový obchodní model…

Nepřehledná situace

Nastává tak situace nejenže nepřehledná z hlediska časového či obsahového. Vzniká tu situace do značné míry nepatřičná i z hlediska ekonomického, respektive z pohledu nakládání s veřejnými zdroji.

Fakticky totiž může (ale nemusí, pokud komerční stanice se svými HD programy do DVB-T2 nevstoupí) dojít k tomu, že stát zaplatí nový systém digitálního vysílání (viz dotace na modernizaci vysílací infrastruktury), který pak budou komerční stanice využívat jako platformu pro svoji placenou televizi.

A diváci si tak vlastně příjem vysílání v DVB-T2 zaplatí dvakrát (jednak za příjem HD kanálů, jednak v zadotování sítě DVB-T2). A kdybychom započetli koncesionářské poplatky, tak dokonce třikrát…

Nikoho asi nepřekvapí, že stát zdůvodňoval masivní dotace do nové sítě DVB-T2 (rozuměj: dotace soukromým firmám, nikoliv snad domácnostem!) tím, že musí pro širokou veřejnost zachovat bezplatné vysílání…

Může se ukázat, že tomu bude právě naopak a že jedinými beneficienty „nové televizní digitalizace“ budou, jak to tak v působení státu chodí, jen vybrané soukromé firmy…