Den daňové svobody, tedy pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana, letos připadá na 22. května. Loni to bylo 29. května. Čeští obyvatelé tak na stát budou letos pracovat 142 dní, což je nejméně od roku 2000. Zásluhu na tom má hospodářský růst, uvedl Liberální institut.

Institut, který údaje o dni daňové svobody zveřejňuje právě od roku 2000, to uvedl v tiskové zprávě.

Letošní den daňové svobody je v ČR o dva dny dříve než průměr Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Celosvětově nejlepšího výsledku dosáhlo letos Irsko, kde si připomněli den daňové svobody 7. dubna. Následuje Jižní Korea s 28. dubnem. Naopak nejpozději bude den daňové svobody ve Finsku (13. července) a ve Francii (23. července).

Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací OECD. Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích.

Podle výpočtů společnosti Deloitte, která využívá jiné metodiky, připadne den daňové svobody letos na 23. června. Daňoví poplatníci tak budou podle výpočtů Deloittu v letošním roce pracovat na odvod daní 174 dní, o jeden den více než loni.

(jaz)