Česko v posledních letech zaplavila řepka

Za posledních sto let ubyla v Česku třetina zemědělské půdy. Zatímco v roce 1918 hospodařily zemědělské podniky na 5,1 milionu hektarů, loni šlo o 3,5 milionu hektarů. O téměř dvojnásobek se naopak zvětšila osevní plocha řepky. Uvedl to Český statistický úřad.

„Zemědělci stále vysévají převážně obiloviny. Dnes na polích dominuje pšenice. Před sto lety ale převládalo žito a v hojnější míře se pěstoval také oves. Navzdory tomu, že se osevní plocha obilovin v průběhu času snížila o třetinu, sklizeň několikanásobně vzrostla – z 2,3 milionu tun v roce 1920 na loňských 7,5 milionu tun. Nejvýrazněji se zvýšila sklizeň pšenice, kukuřice a ječmene,“ uvedl úřad.

Proti dobám první republiky se o 98,5 procenta zvětšila osevní plocha řepky. Pěstování řepky ve velkém si kvůli byznysu s biopalivy veřejnost spojuje nejčastěji s Babišovým koncernem Agrofert.

Za poslední století ubyly počty skotu, koní a koz, ale také pracovníků v zemědělství. V roce 1948 pracovalo v zemědělství 1,3 milionu lidí, většina z toho žen. Předloni jich byla desetina, ženy tvořily třetinu z nich. Ženy se dostaly podle publikace ČSÚ do menšiny v roce 1971, kdy v zemědělství pracovalo 684 000 lidí. Skoro sto tisíc lidí v zemědělství ubylo mezi lety 1991 a 1992 a znovu o rok později.

Zatímco zemědělsky obhospodařované půdy ubývá, dřeva v lesích přibývá. Jak již dříve uvedl ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) v Brandýse nad Labem Jaromír Vašíček, v současnosti je zalesněno 34 procent plochy republiky.

(jaz)