Výdajové paušály pro živnostníky se snížily na polovinu. Poslanci ODS předložili návrh, který vrací výši paušálů na původní úroveň, tedy na dvojnásobek současného stavu.

Podnikatelé v Česku mají šanci na zvýšení výdajových paušálů. Poslanci ODS předložili Sněmovně návrh, který vrací výši paušálů na původní úroveň, tedy na dvojnásobek současného stavu. Babišova vláda se však vyslovila proti navrácení výše paušálů na původní úroveň. Podle jednoho z předkladatelů, Vojtěcha Munzara, by se Poslanecká sněmovna mohla návrhem příslušné novely začít zabývat již letos v dubnu.

Poslanci ODS předložili Poslanecké sněmovně novelu zákona o dani z příjmu, v níž navrhují zvýšení výdajových paušálů pro podnikatele na dvojnásobek. Fakticky tak prosazují navrácení úrovně paušálů na úroveň z roku 2016.

„Předpokládáme, že náš návrh bude projednán v prvním čtení na schůzi Poslanecké sněmovny, která začíná 9. dubna,“ informoval poslanec Munzar (ODS).

„V tuto chvíli si zatím netroufám odhadovat konečné stanovisko ostatních stran. Vedeme o tom jednání a uděláme vše, co bude v našich silách, abychom tento zákon prosadili,“ upřesnil.

V roce 2017 na polovinu

Předchozí vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL v roce 2017 snížila živnostníkům na polovinu limity pro výdajové paušály, které slouží při výpočtu základu daně.

Limit pro výdajové paušály se snížil z 2 milionů na nejvýše 1 milion Kč. Paušály se tak dnes mohou použít, jen když celkové roční příjmy podnikatele jsou nižší než jeden milion korun.

Procentní sazby paušálů se zásahem minulé vlády nezměnily, ale na polovinu klesly limity na výdaje, u nichž lze uplatnit výdajový paušál.

Například u zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství lze uplatnit výdajový paušál jen do částky 800 tisíc korun.

U živnostenského podnikání lze paušálně odečíst výdaje do částky 600 tisíc Kč, u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku výdaje do částky 300 tisíc Kč a u jiných příjmů ze samostatné činnosti lze uplatnit nejvýše výdaje do částky 400 tisíc korun.


Změna paušálů schválená v roce 2017:

Výdajové paušály – procentuální sazba a limity:

a)      80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,

b)      60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,

c)      30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč,

d)     40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč.


Poslanci ODS v návrhu novely, která paušály zvyšuje, respektive vrací na úroveň roku 2016, uvedli, že loňská úprava (schválila koalice ČSSD, ANO, KDU-ČSL) „měla negativní vliv na řadu živnostníků a drobných podnikatelů, kterým se zvýšila administrativa související s evidováním výdajů“.

„V návaznosti na již přijatou regulaci tehdejší vládou (kontrolní hlášení DPH, EET,…) se jednalo o další opatření omezující a komplikující drobné podnikání,“ uvedla ODS.


Návrh novely poslanců ODS (2018):

Výdajové paušály – procentuální sazba a limity:

a)      80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,

b)      60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,

c)      30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,

d)     40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.


Ve zdůvodnění svého návrhu na zvýšení paušálů argumentují předkladatelé tím, že „zvýšení limitů výdajových paušálů se rozšíří skupina podnikatelů, která bude moci uplatnit novou podobu výdajových paušálů, čímž dojde k úspoře administrativních nákladů“.

„Uspořené náklady a dodatečně získaný čas budou mít stimulační efekt k rozvoji malého podnikání v České republice. Rovněž se zlepší podmínky při vstupu do podnikání, což může motivovat nové lidi ke startu podnikání, uvedli předkladatelé.

Podotkli také, že „paušály nenutí podnikatele do daňových optimalizací a umělému zvyšování nákladů“.

Podle jejich odhadu by snížení limitů výdajových paušálů mělo v praxi jen malý dopad na celkový výběr daní.

„Proto je možné vrátit limity výdajových paušálů na původní úroveň, aniž by hrozil výrazný výpadek příjmů ve veřejných rozpočtech,“ podotkli. S tím, že negativní dopady na rozpočty obcí se očekávají do 250 mil Kč, na rozpočty krajů do 100 mil Kč.

Babiš proti

Vláda Andreje Babiše se k návrhu na zvýšení paušálů postavila odmítavě.

„Vláda považuje navržené opatření za dílčí nesystémový krok, který postrádá podrobnou právní i ekonomickou analýzu, z níž by vyplýval negativní vliv současné právní úpravy na živnostníky a drobné podnikatele,“ uvádí se ve stanovisku vlády.

Tento názor vlády však naráží na skutečnost, že snížení výdajových paušálů (z roku 2017) nebylo součástí vládního návrhu zákona, ale bylo do zákona včleněno pozměňovacím návrhem… Snížení paušálů tak zcela zjevně nebylo jakkoliv vyhodnocováno a nevedla se o něm žádná diskuze…

Podnikatel je podvodník

Ve svém odmítavém stanovisku vůči novele ODS se Babišova vláda také snaží dovozovat, že by opětovné zvýšení paušálů motivovalo podnikatele k podvodům.

„Při vyšším podílu paušálních výdajů způsobeném samotným nastavením zákonné úpravy, se umožní obcházení jejího účelu, jímž mimo jiné je i správné vybrání výše daně v závislosti na dosahovaném příjmu poplatníka,“ tvrdí se ve stanovisku vlády z února 2018.

„Vzniká zde disproporce mezi jednotlivými podnikateli, neboť skupině, která má ve svém podnikání nízkou materiální náročnost, poskytuje výdajový paušál možnost výraznější redukce daňového základu,“ konstatovala vláda.

Zaměstnanče záviď!

A opětovně se ve své argumentaci pokusila prohloubit příkop mezi podnikateli a zaměstnanci, respektive vytvořit zdání znevýhodnění zaměstnanců vůči podnikatelům.

„Navrženým opatřením by se rozšířila i disproporce mezi zdaněním zaměstnanců a podnikatelů, která již nyní vyplývá z rozdílné míry zdanění a je častým předmětem kritiky např. ze strany OECD či Evropské komise,“ konstatovala vláda v reakci na poslaneckou novelu.

„Náš návrh reflektuje názor profesních svazů, například Hospodářské komory ČR, které tuto novelu podporují. Domníváme se, že i jejich názor pomůže v prosazení tohoto návrhu i přes nesouhlasné stanovisko vlády, které nás mrzí,“ reagoval na odmítavé stanovisko vlády zástupce předkladatelů Vojtěch Munzar (ODS).

Rána živnostníkům

Mnohem tvrdší postoj vůči odmítavému stanovisku vlády zaujali Bábkovi podnikatelští odboráři.

Ti označili snížení stropu výdajových paušálů (fakticky k němu v plné míře dojde od roku 2019) na polovinu za „ránu“ proti živnostníkům. A poukázali na rozhazovačnou politiku vlády.

„Vláda rozdává desítky miliard korun velkým zahraničním firmám prostřednictvím investičních pobídek, společnosti skupiny Agrofert čerpají stamilionové dotace, jsou jim odpouštěny pokuty a dostávají slevy na daních,“ podotkl předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

„Zahraniční korporace vyvádějí z České republiky stovky miliard korun, které jim vydělají čeští zaměstnanci. Stát stále zvyšuje počty úředníků, kterým dává vysoké platy, roční odměny a benefity, o jakých si můžou živnostníci nechat jen zdát.“

„Pro malé podnikatele a živnostníky má vláda jen tvrdší podmínky a nepřátelské kontroly. Tak vypadá ´narovnávání podnikatelského prostředí´ v praxi,“ zdůraznil Bábek.

Bábkovy odbory proto uvítaly poslaneckou iniciativu, která se snaží zastropování paušálů vrátit na úroveň roku 2016.

„Připomínáme ten fakt, že Ministerstvo financí spočítalo náklady na veřejné rozpočty spojené se snížením výdajových paušálů na pouhých 1,2 mld. korun, což je v porovnání s výše uvedenými částkami zcela marginální,“ upřesnil Radomil Bábek.

Sleva kontra paušály

Současný stav je takový, že ještě letos se živnostníci mohou rozhodnout, zda si při zdanění svých příjmů za rok 2017 ponechají původní výši paušálů a to za cenu zrušení možnosti uplatnění slev na děti či manželku, anebo již využijí snížené (poloviční) paušály a ponechají si možnost uplatnit uvedené slevy.

Poslanec Munzar upřesnil, že návrh novely byl formulován tak, že by byl uplatnitelný i za rok, ve kterém by byl schválen.

„Námi navrhovaný původní limit by byl uplatnitelný i v daňovém přiznání za rok 2018,“ informoval.

Provázanost výdajových paušálů na slevy na děti a manželku označil za nešťastné.

„Podle nás došlo k velmi nešťastnému smíšení dvou problematik do jedné. Slevy na vyživované osoby jsou prvkem prorodinné politiky státu, která by se měla rovnocenně uplatňovat na všechny občany.“

„Jako takové by tedy neměly ovlivňovat možnost uplatňovat daňový výdajový paušál. Vždyť ne každý podnikatel uplatňující výdajový paušál má rodinu a děti a ne každý podnikatel mající rodinu uplatňuje výdajový paušál,“ podotkl Munzar.

„Z tohoto důvodu náš návrh neobsahuje návrh na opětovné zrušení slev na manželku a děti,“ upřesnil.