Po kritickém roce 2016 se Kovosvit MAS pod vedením nového majitele vrátil k prosperitě. V roce 2017 dosáhl podnik podle zveřejněných neauditovaných čísel kladného hospodářského výsledku na úrovni 40 milionů korun.

Podnik z jihočeského Sezimova Ústí vyrobil 280 obráběcích strojů a na trh uvedl tři novinky včetně stroje WeldPrint 5X umožňujícího 3D tisk z kovu a obrábění v jednom pracovním prostoru. Za tento produkt získal Kovosvit MAS zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

„V prosinci minulého roku jsme měli rekordní výrobu, dosáhla 50 kusů strojů. Celé poslední čtvrtletí roku 2017 bylo velmi silné a věříme, že stejně budeme pokračovat i v letošním roce,“ říká Libor Kuchař, generální ředitel Kovosvitu MAS.

„Celkové tržby za rok 2017 dosáhly miliardy a 305 milionů korun, což je o dvě stě milionů méně oproti plánu. Jeho nesplnění je ovšem víceméně administrativního charakteru, kdy se nám nepodařilo vzhledem k celnímu řízení realizovat exportní zakázku,“ doplnil.

Do roku 2017 vstupoval Kovosvit MAS v situaci, kdy v roce 2016 skončil ve velké ztrátě a podnik se znovu nastartoval až poté, co jej získal nový vlastník, společnost INDUSTRY INNOVATION českého průmyslníka Jaroslava Strnada. I proto se Kovosvit v první části roku 2017 soustředil zejména na řízení cash flow, výrobu doplňoval prodejem skladových zásob a vypořádával se se závazky po splatnosti, které jsou aktuálně již na minimální úrovni. I z tohoto pohledu vnímá Kovosvit MAS rok 2017 jako velmi úspěšný.

Investice do ekologie i produktových novinek

„Pro rok 2018 počítáme s obratem na úrovni 1,5–1,6 miliardy korun a se ziskem na úrovni 50 milionů korun. Naším cílem je nadále zvyšovat objem tržeb a realizovat zisk, i když ten pro nás není primární. Chceme pracovat na rozvoji nových trhů, přičemž hlavním trhem pro nás zůstává Česká republika, kde realizujeme téměř polovinu tržeb. Dále Slovensko, Polsko, kde máme dceřiný podnik, a země Evropské unie. Ostatní trhy jsou pro nás doplňkové. V roce 2018 se zaměříme také na investice, které budou směřovat zejména do ekologie a hygieny práce. Největší investice půjde do lakovny ve slévárně. Bude ve výši 11,5 milionů korun a zahájíme ji již v únoru,“ upřesňuje Libor Kuchař.

Další investice směřují do výrobního programu. V minulém roce představil Kovosvit MAS tři novinky: Stroj WeldPrint 5X, který vyvinul s pracovištěm RCMT při ČVUT v Praze a který díky patentované technologii kombinuje 3D tisk z kovu s obráběním v jednom prostoru. Dalšími novinkami, které podnik loni představil na MSV v Brně, jsou pětiosé obráběcí centrum MCU450 a tříosé vertikální centrum MCV800. Kromě toho Kovosvit MAS vyvinul novou vřetenovou jednotku, kterou bude od druhého pololetí osazovat stroje a nebude odkázaný na dodávky ze zahraničí. V letošním roce plánuje uvedení nového soustružnického programu, na MSV v Brně bude uveden na trh soustruh označený KL285.

Nové trhy i dlouhodobá spolupráce se zákazníky

Nové trhy hledá Kovosvit převážně na území Evropské unie. V minulém roce dodal první stroje na území Srbska, pracuje na rozvoji trhů v Maďarsku a Rumunsku, kde v roce 2017 realizoval první prodeje. Úspěch slavil Kovosvit též na náročných trzích, kdy dva kusy nových pětiosých vertikálních center MCU1100 dodal do Francie, další kus pak do Německa. Podařilo se též znovu postavit obchodní síť v Rusku, kam tradičně podnik dodával své produkty a kde má velmi dobré jméno. Mimo Evropskou unii realizoval Kovosvit MAS minulém roce zakázky v Indii či v Egyptě.

„Hodně se pyšníme dodávkou stroje pro francouzskou firmu Safran, což je mimo jiné dodavatel Airbusu, se kterým rovněž spoluvlastní společnost Ariane Group, výrobce evropských raket. Jde o velice cennou referenci. Do leteckého průmyslu směřovala také dodávka dvou strojů do Indie. Nicméně my si vážíme všech zákazníků. Zejména v Česku máme dlouhodobé zákazníky, kteří s námi vyrostli. Příkladem je firma Labara z Velké Bíteše, která je vybavena převážně našimi stroji a se kterou spolupracujeme už více než 15 let. Dodali jsme jí už desítky obráběcích strojů a nyní jsme podepsali kontrakt na další tři. Takovýchto dlouhodobých partnerů si velmi vážíme,“ dodává Libor Kuchař.

Kovosvit MAS zaměstnával k 1. lednu 2018 celkem 595 zaměstnanců. S odbory má pro letošní rok uzavřenou kolektivní smlouvu a plánuje navýšení mezd o 3-5 % s tím, že prostředky bude nejvíce alokovat do profesí, kde bude podnik nejvíce ohrožovat nedostatek pracovní síly. Aktuálně podnik shání na trhu práce třicet zaměstnanců, zejména technicky vzdělané pracovníky k obsluze CNC obráběcích strojů a strojírenské technology. V provozu slévárny se Kovosvitu nejvíce nedostávají pracovníci tradičních profesí tavič, formíř či brusič. Firma intenzivně spolupracuje se středními i vysokými školami, v letošním roce připravuje obnovení stipendijního programu.