Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) poukázal na nejasné nakládání s penězi ministerstva školství v letech 2014 až 2016. Ministerstvo mělo netransparentně rozdělovat peníze určené neziskovkám na podporu práce s dětmi a mládeží. Dále mělo porušovat svá vlastní pravidla při zvyšování dotací. Proti závěrům NKÚ se ministerstvo ohradilo.

Ministerstvo podle NKÚ také nemělo stanovené cíle podporovaných programů a chyby úřad našel i u příjemců peněz.

Ministerstvo se proti závěrům ohradilo, přidělování peněz bylo podle něj vždy transparentní. Do roku 2015 podle něj platila obecnější kritéria. Všechny nálezy zmiňované ve zprávě NKÚ již navíc byly odstraněny.

Ve sledovaném období ministerstvo přijalo žádosti 898 projektů, podpořilo jich 510. Průměrná výše dotace očištěná o největší příjemce se podle ministerstva pohybovala do 300 tisíc korun na celoroční činnost organizace. Z toho se financují vedle pravidelné činnosti i víkendové aktivity a letní nebo zimní tábory. Kontroloři NKÚ prověřili u 14 příjemců 67 projektů, na které ministerstvo vyplatilo 355 milionů korun.

Ministerstvo podle NKÚ při rozdělování dotací porušovalo kromě vlastních pravidel i právní předpisy. V roce 2014 mohli příjemci požádat o navýšení už schválené dotace o deset nebo dvacet procent.

U čtyř z nich ale ministerstvo dotaci navýšilo přibližně o 90 až 360 procent původní částky.

„Ministerstvo je tak zvýhodnilo a vytvořilo pro příjemce nerovné podmínky,“ podotkl NKÚ.

Využití dotací podle úřadu ministerstvo dostatečně nekontrolovalo. Bez připomínek například přijalo vyúčtování, z nichž bylo zřejmé, že příjemci zaplatili z dotací i neuznatelné náklady. Jednomu příjemci tak údajně uznalo vyúčtování mezd za prosinec 2013 u projektu, který se uskutečnil až v roce 2014.

Někteří příjemci podle NKÚ také zahrnuli stejné doklady do vyúčtování u více projektů. Použili také část dotace na něco jiného než na schválený projekt a dotaci nevrátili. Jeden příjemce podle kontrolorů vyúčtoval náklady na energie a služby o téměř 307 tisíc korun vyšší, než byla skutečnost.

„Jiný příjemce vedl účetnictví tak, že v něm ani nešlo dohledat, jak s dotací skutečně naložil,“ dodal NKÚ.

U šesti příjemců měl NKÚ podezření na porušení rozpočtové kázně, a proto podal oznámení příslušnému finančnímu úřadu.

(jaz)