Česká republika v roce 2017 získala z rozpočtu Evropské unie o 55,4 miliardy korun více, než do něj odvedla.

Česká republika v roce 2017 z rozpočtu Evropské unie získala více prostředků, než do něj přispěla. Česko loni navíc dostalo 55,4 miliard korun. Celkově od vstupu do EU získala Česká republika 1,211 bilionu korun. 

V roce 2016 byla tzv. čistá pozice ČR 80,6 miliard korun.

Podle ministerstva financí je snížení čisté pozice ve srovnání s předchozími roky způsobeno tím, že do let 2015 a 2016 se koncentrovaly platby z dočerpávaného programového období 2007 až 2013, zatímco v roce 2017 již převážnou většinu příjmů z EU tvořily příjmy z nově nabíhajícího programového období 2014 až 2020.

Zdroj: Ministerstvo financí

ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 97,9 miliardy Kč a odvedla do něj 42,4 miliardy Kč.

Od vstupu do EU v květnu 2004 do konce roku 2017 Česko celkově zaplatilo do rozpočtu EU 515,8 miliardy Kč a získalo z něj 1,211 bilionu Kč. Celkem Česko dosud získalo z rozpočtu EU o 695,5 miliardy korun více, než do něj odvedlo.

(pel)