Státní dluh ČR si v roce 2018 vyžádá 352 miliard korun.

Státní dluh České republiky se dále prodražuje. Česko bude na zafinancování státního dluhu v roce 2018 potřebovat 351,6 miliard korun. Nová ministryně financí Alena Schillerová (ANO) chce prodloužit splatnost dluhu.

Letos resort počítá podle aktualizace strategie z června s 290,9 miliardy korun na financování státního dluhu.

Ministerstvo financí chce plánované výdaje pokrýt emisemi státních dluhopisů převážně se splatnostmi nad pět let, čímž potvrdilo záměr prodlužovat splatnost státního dluhu. Emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu by tak měla letos činit minimálně 150 miliard korun.

Úřad totiž letos omezilo vydávání státních dluhopisů s delší splatností. Naopak si více půjčovalo prostřednictvím takzvaných pokladničních poukázek, které mají splatnost řádově jen několik měsíců.

V průběhu roku ministerstvo mimo jiné využívalo příznivých podmínek na trhu a prodávalo krátkodobě státní dluhopisy někdy i za záporný úrok. To znamená, že investoři v podstatě platí státu za to, že mu půjčují peníze.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Sněmovna schválila na rok 2018 deficitní rozpočet. Česko bude hospodařit se schodkem 50 miliard korun.  Rozpočet pro následující rok počítá s příjmy 1314,5 miliardy korun a výdaji 1364,5 miliardy korun.

(pel)