Ministerstvo financí zvýšilo odhad příjmů a výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2018.

Ministerstvo financí upravilo návrh státního rozpočtu ČR pro rok 2018. Resort ve srovnání s červnovým návrhem zvýšil odhad příjmů i výdajů o 10,2 miliardy korun. Plánovaný schodek 50 miliard korun zůstává.

Důvodem úpravy návrhu je především lepší odhad daňových příjmů. Vláda začne o rozpočtu jednat zřejmě v týdnu od 11. září, do konce měsíce jej musí schválit a předat do Poslanecké sněmovny.

„Do předloženého návrhu státního rozpočtu na rok 2018 byly promítnuty zejména následující změny – aktualizace daňových příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení podle červencové makroekonomické predikce a posílení výdajů rozpočtových kapitol,“ je uvedeno v materiálu ministerstva.

Ministerstvo financí přitom v novém návrhu zvýšilo ve srovnání s původním návrhem z jara většině ministerstev a úřadů výdaje ve státním rozpočtu na příští rok.

Méně peněz je ale uvedeno například u ministerstva práce a sociálních věcí nebo u ministerstva školství. Jeho rozpočet se přitom bude odvíjet od toho, jak se nakonec budou zvyšovat platy učitelů a dalších státních zaměstnanců.

Řada resortů se po ministrovi financí Ivanovi Pilném (ANO) dožaduje navýšení svých kapitol.

Návrh ministerstva obsahuje příjmy z EU a dalších finančních mechanismů na financování společných programů 70,2 miliardy korun.

Materiál zároveň uvádí, že ve střednědobých výdajových rámcích počítá s padesátimiliardovým schodkem rozpočtu i v roce 2019 i 2020.

(pel)