Úřady kvůli elektronické evidenci tržeb zavřely celkem osm provozoven napříč celou ČR.

Kvůli elektronické evidenci tržeb (EET) už bylo zavřeno 8 podniků. Úřady navíc rozdaly pokuty za téměř 19 milionů korun. Nejčastějším zjištěným přestupkem bylo nevystavení účtenky.

Finanční a celní správa rozdaly za porušení zákona o EET, který už platí tři čtvrtě roku, pokuty v celkové výši 18 773 800 korun. Celkem úřady udělily přes 2241 pokut.

„Prozatím nejnižší udělená pokuta za porušení povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb byla 100 korun a nejvyšší činila 150 tisíc korun,“ řekla Gabriela Štěpanyová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Nejčastějším prohřeškem proti zákonu bylo nevystavení účtenky, nezaslání údajů do centrálního registru a neumístění informačního oznámení.

Celkem bylo kvůli EET uzavřeno 8 provozoven po celé republice. Čtyři uzavřela finanční správa, stejný počet celní správa.

Jednalo se o provozovny v Praze, dvě v Olomouci, Zlíně, Pardubicích, Českých Budějovicích a teď i v Jihomoravském kraji.

Provozovatelé podle Štěpanyové totiž neměli pokladny nebo autentizační údaje.

Až majitelé napraví vytýkané chyby, mohou znovu otevřít.

Do EET je zapojeno dosud zhruba 155 000 podnikatelů, kteří zaevidovali už přes 2,5 miliardy tržeb. EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a před půl rokem pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Třetí fáze EET začne 1. března 2018. Má se týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí také vybraní řemeslníci či další služby.

(pel)