Zemědělskou a potravinářskou výrobu v Česku budou zachraňovat levní pracovníci z Ukrajiny. Vláda k tomu schválila speciální projekt, který má urychlit jejich "dovoz" do ČR.

Zemědělství v Česku budou zachraňovat levní pracovníci z Ukrajiny. Nedostatek tuzemských zemědělců má pomoci řešit právě schválený vládní projekt, díky kterému by se mělo zjednodušit zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny v české zemědělské i potravinářské výrobě. Projekt umožní, aby do ČR co nejrychleji mohlo přijít pracovat 1500 lidí z Ukrajiny.

Cizinci by podle návrhu mohli práci vykonávat od půl do jednoho roku.

Projekt by však údajně neměl narušovat český trh práce. Všechny pracovní pozice z projektu mají být standardně zveřejněny v centrální evidenci volných pracovních míst, na která mohou být najímáni držitelé zaměstnanecké karty.

Ministerstvo zemědělství projekt spustí 1. ledna 2018

Zástupci Agrární komory ČR již dříve informovali, že během sezony chybí v českém agrárním resortu až 15 tisíc pracovníků.

Cílem opatření má být rychlé a efektivní přednostní přijetí žádosti o zaměstnaneckou kartu bez nutnosti registrace v rezervačním systému k podání žádosti.

Nová místa pro úředníky

Projekt na urychlené přijímání levné pracovní síly z Ukrajiny do tuzemského zemědělství s sebou však přinese také nárůst nových úřednických pozic. Vláda počítá s navýšením služebních míst na ministerstvu vnitra o čtyři posty; jedno nové úřednické místo vznikne na ministerstvu zahraničních věcí a sedm nových pracovních pozic se vytvoří na Státním úřadu inspekce práce.

Vláda letos v únoru rozhodla, že původně stanovená kvóta zaměstnanců z Ukrajiny bude moci překročit 5000 lidí.

V ČR je dnes bez práce zhruba 300 tisíc lidí, což představuje zhruba čtyřprocentní míru nezaměstnanosti. Například Hospodářská komora do Česka „přivezla “ už více než šest tisíc pracovníků z Ukrajiny. Dalších téměř 1300 Ukrajinců do ČR přivedl Svaz průmyslu a obchodu.

Podle hrubých odhadů však tuzemské firmy potřebují obsadit více než 180 tisíc pracovních míst. (sfr)