MSM Group z holdingu CSG plánuje převzít srbský podnik IMK 14. Oktobar a postupně v něm obnovit výrobu.

Holding CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) plánuje rozšířit aktivity mimo území bývalého Československa. MSM GROUP (MSMG), slovenská větev skupiny CSG, uhradila na konci června aktiva srbské společnosti IMK 14. Oktobar sídlící ve městě Kruševac. Firma je v současnosti v konkurzu. Poté, co výbor věřitelů na svém zasedání odsouhlasí převzetí společnosti, nebude nic bránit zahájení záchranné mise.

MSM GROUP plánuje převzít společnost do svého vlastnictví k 1. říjnu 2017. Podnik obnoví v současné době do značné míry utlumený výrobní program. Podmínkou pro převzetí IMK 14. Oktobar a její následnou záchranu je rozhodnutí výboru věřitelů firmy.

IMK 14. Oktobar je státní společnost, která se soustředila hlavně na civilní program výroby stavebních a zemědělských strojů a na klasické třískové obrábění. Součástí portfolia je též obranný segment zaměřený na výrobu velkokalibrové munice.

Někdejší významná srbská společnost, která ještě v roce 2013 zaměstnávala 1500 pracovníků, se dostala do konkurzu před dvěma lety. V současnosti má jen zhruba 150 zaměstnanců a 75 % jejího obratu tvoří výroba pro obranný průmysl.

„Naše vize je vrátit do dnes téměř opuštěných prostor původní výrobu, podpořit tvorbu nových pracovních míst a vytvořit synergii se současnými firmami jak skupiny MSM, tak holdingu CSG. Jsme odhodlaní co nejdříve ukončit živoření společnosti IMK 14. Oktobar a nastartovat její rozvoj,“uvedl Marián Goga, prezident skupiny MSM GROUP.

Už nyní podle něj pracují na posílení obchodního úseku firmy a hledání nových obchodních příležitostí, které do Kruševace přinesou práci.

Poté, co výbor věřitelů na svém zasedání odsouhlasí převzetí společnosti, nebude nic bránit zahájení záchranné mise. Prostředky, které za aktiva společnosti skupina MSM GROUP zaplatila, budou do té doby uloženy na účtu srbského ministerstva financí.

Dojde k oživení výroby

Po převzetí firmy bude pokračovat současná výroba a zároveň dojde k opětovnému spuštění civilního výrobního programu, jehož kapacity se nyní téměř nevyužívají.

Holding CZECHOSLOVAK GROUP se zaměřuje na tradiční průmyslovou výrobu a v České republice i na Slovensku se podílí na oživování tradičních firem a jejich dalším rozvoji.

Klasickým příkladem je úspěšné nastartování automobilky TATRA TRUCKS, ve stejném duchu bude letos na podzim obnovena výroba ve společnosti AVIA.

Na Slovensku zase CZECHOSLOVAK GROUP oživuje například tradiční podnik ZTS Metalurg v Dubnici nad Váhom. Záchrana srbské firmy IMK 14. Oktobar do této strategie holdingu CSG zapadá.

(pel)