Kontroly podnikatelů kvůli EET stále přitvrzují. Výše pokut navíc stále roste.

Úřady přitvrdily u kontrol elektronické evidence tržeb (EET). Zatím rekordní pokuta, kterou kontroloři udělili, padla ve výši 150 tisíc korun. Průměrná výše sankce na místě se pohybuje kolem 8 tisíc korun, ve správních řízeních pak průměrně přesahuje částku 15 tisíc korun. Údaje uveřejnil server Podnikatel.cz, který má k dispozici údaje finanční a celní správy.

Úřady od spuštění EET před osmi měsíci provedly celkem 45 790 kontrol. Pochybení zjistili úředníci v 6 339 případech.

V řadě případů přitom byli podnikatelé kontrolováni opakovaně. Celkově eviduje tržby elektronicky 152 853 poplatníků.

Doposud nejvyšší uštědřená pokuta, kterou finanční správa udělila, dosáhla 150 tisíc korun.

„Pokuta byla kontrolovanému subjektu uložena za to, že opakovaně porušoval povinnosti vyplývající ze zákona o EET v jeho dvou provozovnách,“ uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Podnikatel podle ní několikrát nevystavil účtenku a nezaslal údaje o evidované tržbě správci daně. Jednalo se o živnostníka, který spadal do první vlny EET, tedy pohostinství či hoteliérství.

Pokuty se neustále zvyšují

Výše pokut vyměřených finanční správou přitom roste. Ještě na začátku března průměrná výše sankce činila 4 758 korun.

V dubnu již dosáhla částky 6244 korun a nyní v průměru činí 7876 korun.

Aktuálně finanční správa eviduje 919 vydaných platebních příkazů v celkové částce 7 237 800 korun. První pokuty navíc začaly padat i v ukončených správních řízeních a dle předpokladů jsou tyto sankce ještě vyšší než pokuty na místě.

Doposud finanční úřady vydaly ve správním řízení 114 rozhodnutí o pokutě v celkové výši 1 769 000 korun, tedy v průměru 15 518 korun na jednu pokutu. Dalších 3126 správních řízení navíc ještě probíhá.

Nejčastěji podnikatelé hřeší tím, že nevydají účtenku. Přibližně polovinu prohřešků (u celní správy zhruba dvě třetiny) oproti nevydání účtenky pak tvoří nezaevidování tržby.

Dále následuje nesplnění informační povinnosti, tedy nevyvěšení cedule, že je podnikatel povinen vést EET. Finanční správa pak také ještě eviduje neplnění oznamovací povinnosti.

(pel)