Senátoři přišli s návrhem uzákonit pro diváky finanční příspěvek, který by jim kompenzoval zajištění příjmu televizního vysílání poté, co stát provede přechod na nový pozemní vysílací standard DVB-T2.

Domácnostem v Česku svitla naděje na alespoň částečnou kompenzaci nákladů, které jim vyvstanou po ukončení pozemního televizního digitálního vysílání v normě DVB-T. Senátoři přišli s návrhem uzákonit pro diváky finanční příspěvek, který by jim do nějaké míry kompenzoval zajištění příjmu televizního vysílání poté, co stát zruší normu DVB-T v rámci přechodu na nový pozemní vysílací standard DVB-T2.

Přechod na novou televizní normu digitálního terestrického vysílání DVB-T2 má být v ČR podle vládních představ dokončen v roce 2021, kdy přestane být dostupný signál v dnes používaném standardu DVB-T.

Pro domácnosti by však přechod na nový standard DVB-T2 neznamenal jen přeladění frekvencí na ovladači televizoru. Nový standard digitálního terestrického vysílání DVB-T2 (s kódováním HEVC) totiž na drtivé většině dnešních televizorů nelze vůbec přijímat.

Domácnosti by si tak kvůli přechodu na novou normu terestrického vysílání musely zakoupit nové televizory (o nutnosti pořídit si novou TV a nikoliv pouze set-top box čtěte ZDE), ale v mnoha případech by také musely zmodernizovat antény či dokonce pořídit antény zcela nové.

Podle odhadu Ministerstva průmyslu by přechod na novou digitální normu DVB-T2 diváky v Česku stál celkem až 5 miliard korun.

Novela zákona o elektronických komunikacích (diginovela), kterou již schválily vláda a Sněmovna, sice uzákoňuje finanční kompenzace přechodu na DVB-T2, ale nikoliv pro diváky, nýbrž pro České Radiokomunikace a 3 další (mnohem menší) provozovatelé pozemního vysílání.

Tyto soukromé firmy mají dostat téměř 650 milionů korun na vybudování infrastruktury pro nový vysílací standard DVB-T2. Dotace pro ně však musí nejdříve schválit Evropská komise, která bude posuzovat, zda se nejedná o nedovolenou veřejnou podporu soukromým firmám.

Největším příjemcem by se staly České Radiokomunikace. Firma přitom značnou část zisku, jenž generuje díky dominantnímu postavení na trhu, odvádí zahraničnímu majiteli, který sídlí v daňovém ráji.

Kompenzace není šrotovné

Možnost televizní dotace přímo pro diváky se snaží zakotvit „kompenzační“ pozměňovací návrh, který k diginovele schválil ústavně-právní výbor Senátu.

Nejde však v pravém slova smyslu o „šrotovné“, o jakém referovala některá média. Poskytnutí senátem navrhovaného „televizního“ příspěvku by nebylo podmíněno vyhozením stávajícího televizoru „do šrotu“.

Podle návrhu senátorů by se jednalo o finanční příspěvek na „technologicky neutrální kompenzace nákladů určené pro diváky dotčené přechodem na standard pro šíření zemského digitálního televizního vysílání DVB-T2“.

V případě schválení senátního návrhu by si tak domácnosti mohly s využitím finančního příspěvku, jehož výše ale zatím není specifikována, zakoupit novou televizi (nelze však předpokládat, že by příspěvek finančně plně pokrýval zakoupení nového televizoru).

Stejně tak by si však mohli svoji televizi ponechat a za „televizní“ příspěvek od státu si pořídit satelitní příjem nebo službu kabelové či internetové televize.

Technologická neutralita

Poskytovat v souvislosti s rušením vysílání v normě DVB-T finanční kompenzace přímo divákům se jeví jako vhodnější z hlediska příslušné evropské směrnice EU, která výslovně předpokládá technologicky neutrální finanční kompenzace.

Přitom, vládou navrhovaná a Poslaneckou sněmovnou schválená diginovela předpokládá udělení dotací jen provozovatelům pozemního digitálního TV vysílání. Tím zjevně zvýhodňuje pozemní digitální televizního vysílání, před satelitními, kabelovými či internetovými televizemi. Není tedy technologicky neutrální.

Evropská legislativa zakotvuje princip, podle kterého musí být zvolené řešení technologicky neutrální a tedy nesmí být zvýhodněna jedna technologie šíření televizního signálu před jinými technologiemi..

Tento princip by v Česku zřejmě nebyl dodržen, jelikož diginovela (jejíž návrh bude projednávat Senát) výslovně zakotvuje finanční kompenzace pro provozovatele terestrického digitálního vysílání, jimž chce stát zafinancovat přebudování technologické infrastruktury tak, aby jim umožňovala komerční vysílání v novém standardu DVB-T2.

V důsledku ba tak byli znevýhodněni provozovatelé satelitního, kabelového a internetové televizního vysílání, kteří své vysílání provozují bez veřejné finanční podpory.

Kampaň za 350

Vláda však chce České Radiokomunikace, respektive pozemní digitální vysílání podporovat i osvětovou kampaň pro spotřebitele, která má občany přesvědčovat o prospěšnosti přechodu na normu DVB-T2. Na tuto osvětovou kampaň chce vláda vynaložit 350 milionů Kč.

I zde se chtějí senátoři pokusit sjednat spravedlnost. Navrhují proto uzákonit, aby vládní kampaň žádný specifický typ televizního vysílání nezvýhodňovala.

„Informační kampaň určená pro diváky dotčené přechodem na standard DVB-T2 musí být technologicky neutrální,“ schválil do pozměňovacího návrhu výbor Senátu, jenž o celé diginovele bude hlasovat v příštím týdnu.

Senátoři také chtějí oddálit konec současného terestrického vysílání v normě DVB-T až do června 2022 (vláda chce vysílání skončit už v lednu 2021).

Podle informací MPO dnes digitální terestrické TV vysílání (v původní normě DVB-T) v nějaké podobě využívá více než 60 procent domácností v ČR.