Nevidomí a hluchoslepí podnikatelé se dočasně vyhnou elektronické evidenci tržeb (EET).

Stát se nakonec smiloval. Slepí a hluchoněmí podnikatelé se dočasně vyhnou elektronické evidenci tržeb (EET). Důvodem je podle ministerstva financí fakt, že pro takové osoby neexistují v současnosti na trhu vhodná pokladní zařízení. Vyplynulo to z informací na vládních internetových stránkách.

Materiál uvádí s odkazem na odhady Národní rady osob se zdravotním postižením a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, že evidovat tržby nebude muset 1000 až 2000 podnikatelů. Je to zhruba 0,5 procenta z celkového počtu dotčených subjektů.

Osvobození od EET bude ovšem dočasné a bude se týkat pouze držitelů průkazu ZTP/P se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby. Podmínkou zároveň musí být, že podnikají bez zaměstnanců, nejsou společníkem společnosti a jsou osobou přijímající tržby.

„Výjimka z evidence tržeb je tedy vázána nikoli na faktický zdravotní stav poplatníka, ale na držbu průkazu s příslušným označením symbolem pro daná postižení, který tento stav dokládá,“ píše se v dokumentu.

Výjimka pro nevidomé skončí ve chvíli, kdy budou pro těžce zrakově postižené zpřístupněny příslušné informační systémy, tedy internetová aplikace Elektronická evidence tržeb a Daňový portál.

Další podmínkou pro zrušení nařízení bude skutečnost, že na trhu budou k dispozici řešení pokladních systémů, které budou přizpůsobeny pro práci těžce zrakově postižených podnikatelů.

„Z tohoto důvodu vláda společně se schválením tohoto nařízení přijme usnesení, ve kterém bude ministerstvu financí uloženo pravidelně vyhodnocovat, zda jsou tyto dva technické požadavky splněny, a v okamžiku, kdy tyto důvody pominou, předložit vládě návrh na zrušení tohoto nařízení,“ uvádí materiál.

Nařízení vlády by mělo být účinné od jeho vyhlášení. Záleží tedy na tom, kdy jej projedná a schválí vláda.

Lidovci chtějí „EET s lidskou tváří“: Jen pro plátce DPH

Lidovci se Starosty by po volbách chtěli pomoci malým podnikatelům tím, že zruší povinnost zavádět EET pro neplátce DPH (firmy s roční tržbou pod milión korun) a také nestátním neziskovkám a spolkům, jako jsou hasiči či Sokol. Pro tyto subjekty by povinnost EET měla platit od příštího jara.

„EET by mělo zůstat, ale jako nástroj s lidskou tváří, tam kde to dává smysl. Neměl by to být nástroj užívaný na řemeslníky, u kterých to stejně nezkontrolujete,“ řekl předseda strany Pavel Bělobrádek.

Do EET je aktuálně zapojeno zhruba 151 tisíc podnikatelů. EET začala loni 1. prosince pro restaurace a ubytování a od začátku letošního března pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Třetí fáze začne 1. března 2018. Bude se týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí také vybraní řemeslníci či další služby.

(pel)