ČSSD opět tvrdě zaútočila na živnostníky. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) požaduje zvýšení odvodových podmínek pro osoby samostatně výdělečně činné na úroveň nyní platnou pro zaměstnance.

ČSSD opět vyrazila do války se živnostníky. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) je označil za pseudopodnikatele. Navrhl také, aby se osobám samostatně výdělečně činným zvýšily odvody na úroveň nyní platnou pro zaměstnance. To by prý znamenalo příliv až několika desítek tisíc pracovníků tuzemským firmám.

„Myslím si, že je tu velká skupina lidí, kteří pracují jako OSVČ a nejsou z národohospodářského hlediska efektivně využití. My máme tolik OSVČ, jako mají typicky agrární země na jihu Evropy a nikdo neví, jaký je jejich přínos pro tvorbu HDP,“ řekl Štěch.

Dodal, že si živnostníků váží, protože jsou to lidé, co se o sebe umějí postarat.

„Mezi skutečnými živnostníky a skutečnými podnikateli je mnoho pseudo-, kteří tam jsou jenom proto, že mají trvale lepší odvodové podmínky. Platí pouze jednu třetinu pojištění zdravotního a sociálního a to je enormně velká výhoda oproti zaměstnancům,“ podotkl.

Firmy, které se nyní v důsledku mimořádně nízké nezaměstnanosti potýkají s nedostatkem pracovníků, by podle Štěcha měly mít zájem na tom, aby se v odvodech udělal pořádek.

„Jsem přesvědčený, že by při sjednocení odvodových podmínek přibylo několik desítek tisíc zaměstnanců nebo lidí, kteří by chtěli být zaměstnanci,“ uvedl Štěch.

Odvodové podmínky OSVČ a zaměstnanců měly se podle něj měly srovnávat postupně.

„Nevolám po skokovém vyrovnání, ale postupném. Měli bychom se nad tím zamyslet, protože je to podle mého názoru neefektivní využívání pracovní síly,“ uzavřel senátor.

Připustil, že úvaha o srovnání odvodů nebude před podzimními parlamentními volbami populární.

„Body to ČSSD nepřinese,“ přiznal Štěch.

Nad lepším využitím tuzemské pracovní síly by se podle něj přesto měla společně zamyslet vláda, parlament i zaměstnavatelé.

Brutální útok na živnostníky

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) na svém webu vzápětí vyzvala ke Štěchově odvolání. Politikova slova považuje za skandální a za zatím nejbrutálnější útok na živnostníky posledních let.

Navrhované řešení je podle asociace populistický předvolební výkřik, který nemá žádný racionální základ a jeho zavedení by ohrozilo infrastrukturu venkova a regionů, kde drobní živnostníci vytvářejí základní obslužnost.

„Způsob, jakým se rozhodl druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi řešit pracovní trh, považuje AMSP ČR jak z pohledu ekonomického, tak sociálního za naprosto diletantský,“ napsala asociace na webu.

Předseda AMSP Karel Havlíček se v nejbližších dnech sejde s předsedy politických stran zastoupených v Senátu a navrhne, aby se zvážilo jednání o odvolání Štěcha z funkce. Podle něj je Štěchův návrh přímým útokem proti většině poctivých živnostníků.

Počet podnikatelů v Česku, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, klesl v letošním 1. čtvrtletí o 10 tisíc na 971 tisíc. Ze všech OSVČ klesl o 8000 na 570 tisíc počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní. Počet těch, kteří ji mají jako vedlejší, tedy pro ně podnikání není hlavním zdrojem příjmů, činí 401 tisíc.

(pel)