Obhájci EET navrhují kompenzovat negativa kontroly tržeb formou udělování dotací vesnickým hospodám. Je to děsivá myšlenka, která je dalším pokusem o vyhánění čerta ďáblem.

I v médiích, která ještě nevlastní Andrej Babiš, se tu a tam objeví článek na obhajobu elektronické on-line kontroly tržeb podnikatelů. Jako třeba v jednom z Bakalových médií. Autor tam obhajuje EET pro restaurace ve městech a navrhuje systém polidštit formou kompenzačních státních dotací pro venkovské hospody. Státní dotace přitom označuje za standardní ekonomický nástroj, tedy za nástroj, který může přinášet všeobecný prospěch.

Nejde o plané filosofování. Myšlenku zavedení státní podpory venkovským provozovnám nadnesl a prosazuje například lidovecký ministr zemědělství Jurečka, jehož partaj pomohla systém EET prosadit.

Konstatujme proto hned úvodem, že myšlenka kompenzovat negativa Babišova kontrolního matrixu dotacemi pro venkovské hospody (či další provozovny všeho druhu), je principiálně mylná a navíc velmi zrůdná. Zahrnuje v sobě riziko vzniku podhoubí pro další šíření negativ plynoucích z přerozdělování státních dotací.

Dotace (tedy prostředky „odebrané“ státem pod hrozbou násilí z kapes daňových poplatníků) jako takové jsou jistě standardním nástrojem v tom smyslu, že je stát a Brusel používají, aniž by je za to někdo trestně stíhal či trestal. Z této formální legálnosti však nelze odvozovat legitimitu, natož prospěšnost.

Zakořeněné dotace

Je pravdou, že za posledních řadu let budování (tentokrát již demokratického) socialismu v Česku dotace opětovně zakořenily v plejádě mocenských nástrojů, jimiž vlády a supravlády deformují přirozený vývoj, manipulují s ekonomikou a korumpují kdekoho na počkání dle aktuální potřeby.

Dá se tedy říci, že vskutku jsou standardním nástrojem, nikoliv ovšem nástrojem pozitivním. Jednomu (příjemci dotací) dočasně pomohou, ale stovce dalších (kteří na dotaci musí vydělat peníze) uškodí.

Dotace se staly jedním ze základních, ale současně falešných nástrojů, jenž svými skrytými kyselinami rozežírá spontánní řád a brání pozitivnímu rozvoji ekonomiky.

Výsledkem systematického zaplevelování světa státními dotacemi je postupné ničení ekonomiky, doprovázené všeobecně známými a neoddělitelnými jevy, jako jsou korupce, malverzace a podvody všeho druhu.

Ostatně, zhoubnost dotací potvrzují téměř dnes a denně nová a další zjištění, ať už jde o zprávy NKÚ či veřejně známé kauzy: Čapím hnízdem počínaje a sportovními dotacemi konče; o zhoubném početním bujení dotačních byrokratů ani nemluvě.

Dotace z Marsu

Dovolávat se dotací jako spásného (a reálného) řešení jakéhokoliv problému může jen ignorant, osoba s vrozenou vadou socialistického vidění světa nebo člověk spadlý z Marsu.

Ano, dotace jsou standardem současného bruselského euronáboženství. Bruselu slouží jako ideální nástroj k ovládání, manipulaci a vydírání: dotace se pro EU staly marketingovým a donucovacím mechanismem, jímž byrokratické a mocenské elity v Bruselu ovládají členské (ty ekonomicky slabší) státy unie. Tento fakt musí vidět každý, kdo záměrně nezavírá oči před realitou.

Odmítáš přijímat přidělené kontingenty ekonomických migrantů? Potrestáme tě snížením či odepřením dotací! Toť jejich ideologie a přístup, nikoliv nepodobný vztahu feťáka a drogového dealera.

Chronická závislost

Státy, jako je Česko, se tak čím dál silněji stávají chronicky závislými na bruselském dotačním „milosrdenství“. Nad jejich rozpočty se soustavně vznáší Damoklův meč v podobě vyschnutí eurovodu. Jakmile se tok dotací oslabí, propadá se státní rozpočet do deficitní žumpy, jako se to Česku stalo v květnu letošního roku.

Hovořit v tomto kontextu o standardnosti dotací je moderní odrůdou Orwellismu a jeho zamlžujícího newspeaku.

Dotační záchrana EET

Ale zpět k EET. Máme tu tedy novou ideu na obhajobu EET, respektive na zmírňování negativ, jakým je státem vynucená eliminace menších venkovských provozoven, zejména hospod. Máme prý tyto těžce zkoušené hospody začít dotovat a tím je zachráníme před krachem, který jsme ovšem před tím vyvolali zavedením EET!

Děsivá myšlenka, která je dalším pokusem o úspěšné vyhánění čerta ďáblem.

Vláda jedním svým chapadlem začala skrze EET hostinské topit a druhým chapadlem jim bude do kalných byrokratických vod strkat ušmudlaný záchranný kruh v podobě státních dotací…

Vedle stovek „é-é-ťáckých“ úředníků, přijatých pro zavádění, vynucování, kontrolu a celkovou obsluhu EET, nyní začneme přijímat další stovky státních úředníků, kteří se budou zabývat finančními kompenzacemi pro ty oběti, jež jiná skupina byrokratů, sídlící v budově o patro výš, právě poslala do krachu důsledným vynucováním všech destruktivních účinků EET…

Kocourkov po Česku.

Namísto zrušení EET a smetení všech souvisejících problémů z povrchu zemského, budeme vytvářet další destruktivní problém tím, že začneme „stavět“ dotační penězovody z centra směrem k „venkovským hospodským“… A to vše s předem jasnými důsledky v podobě výše uvedených katastrofických vedlejších jevů neodlučitelně spjatých se státními dotacemi.

Nejhorší na tom je, že tento nesmysl chce někdo páchat ve snaze vykonat zdánlivě dobrý skutek pomoci venkovským hostincům. Cesta do ještě hlubšího pekla je tak i nyní dlážděna navenek dobrým úmyslem…