Přechod na DVB-T2: Proč by si veřejnost měla skrze dotace platit výstavbu nové vysílací sítě, která v horším případě nebude ani zahrnovat standardní nabídku základních programů a v tom horším si lidé za HD kanály budou muset ještě platit?

Sněmovna před pár dny v rámci tzv. diginovely schválila přechod na novou terestrickou vysílací normu DVB-T2, jejíž součástí je i uzákonění nároku na mnohasetmilionovou dotaci Českým Radiokomunikacím a dalším soukromým firmám. Prozatím vše nasvědčuje tomu, že celý projekt nepřinese nikomu – s výjimkou příjemců dotací – žádný podstatný benefit. A proklamované zachování „bezplatnosti“ pozemního vysílání pro nejširší veřejnost je nejisté.

Schválený přechod z dnešní vysílací digitální terestrické normy DVB-T na verzi „T2“ (s kódováním HEVC, jež drtivá většina dnešních televizorů neumí přijímat) je vskutku revolučním zásahem do životů domácností. Budou si totiž muset koupit nové televizory, či alespoň set-top boxy, pokud chtějí setrvat u tohoto typu TV vysílání

Hovořit o „druhé digitální revoluci“ je ovšem absolutně neopodstatněné. Žádná druhá digitální revoluce ve smyslu „revolučních přínosů“ pro uživatele se totiž nekoná.

Jistě, velmi revoluční byl přechod z analogového pozemního vysílání na digitální (v roce 2005), jelikož divákům mj. přinesl zvýšení počtu přijímaných TV stanic a také několik veřejnoprávních stanic v HD kvalitě.

Schválený přechod z dnešního DVB-T na novou normu DVB-T2 (HEVC) však divákům nepřinese téměř nic bonusového ve srovnání se současným stavem, kdy všechny stanice jsou šířeny nezakódovaně a tedy zdánlivě „bezplatně“.

Jako jediný doposud známý přínos přechodu Česka na DVB-T2 se jeví to, že ČT (jako jediný TV provozovatel) údajně hodlá na nové terestrické platformě vysílat všechny své programy v HD kvalitě.

Proti dnešku tak možná přibudou 2 volně dostupné veřejnoprávní HD kanály, což není špatné, protože 5 HD stanic je více než dnešní 3 HD kanály…  Ale není to žádný zázrak, kvůli kterému by stát měl vynakládat 1 miliardu, z níž celých 650 milionů má jít na dotaci soukromým firmám, jež si za prostředky „spadlé z nebe“ zmodernizují svoji vysílací infrastrukturu.

Což je případ zejména na trhu dominantních Českých Radiokomunikací. Tato soukromá firma dostane z eráru proplaceno něco, co by udělala tak či tak, pokud by se chtěla na trhu udržet se svým komerčním a dosud evidentně profitabilním byznysem.

Nejasná HD kvalita

Ale zpět k pozemnímu vysílání v HD kvalitě, které je podstatným aspektem přechodu na DVB-T2. Ostatní TV provozovatelé (tedy s výjimkou veřejnoprávní televize placené z koncesionářských poplatků všech domácností v ČR) dnes v HD kvalitě nevysílají a neplánují to (zatím) ani v novém standardu pozemního vysílání DVB-T2. Přesněji řečeno, soukromí TV provozovatelé neplánují vysílat HD kanály zdarma, tedy v bezplatné, nezakódované podobě…

A aby z pohledu terestrické veřejnosti nebylo negativ dosti, o přechod na nový typ pozemního digitálního vysílání ve standardu DVB-T2 zatím neprojevila zájem ani TV NOVA…

Pokud by u toho zůstalo (na dořešení je ovšem dost času, vždyť přechodové období má trvat více než 3 roky), tak by to zřejmě byla plíživá smrt terestrického pozemního vysílání v Česku (jež dnes v nějaké podobě zasahuje do 60 % domácností).

Pro většinu diváků by asi nedávalo smysl kupovat nové televizory či dokonce antény pro pozemní DVB-T2 vysílání, když by v nabídce kanálů lidé nenašli ty novácké (a to ani v technicky podřadné, „standardní“ SD kvalitě, jako je tomu dnes v DVB-T).

Je tedy zjevné, že z hlediska kvality není přechod na DVB-T2 spásou z nebes. Nezaručuje ani víc televizních stanic a nezaručuje ani jejich vyšší technickou kvalitu (přičemž o obsahové kvalitě v tomto článku není vůbec řeč).

Stát a jeho MPO, které si je reálné situace kolem HD vysílání nepochybně vědomo, se tedy alespoň zaklíná „zachováním jediné bezplatné platformy pozemního vysílání pro veřejnost“.

Kocourkovské Česko

K tomu je dlužno primárně uvést, že celý proces přechodu na DVB-T2 bude reálně bezplatný (tedy beznákladový) pouze pro 4 soukromé firmy, které zajišťují digitální pozemní vysílání, přičemž mezi nimi hraje dominantní roli zahraniční firma České Radiokomunikace (jejíž vlastník sídlí v daňovém ráji).

Samotný tento fakt (stát, respektive jeho politická reprezentace uzákonila kompletní dotaci tuzemského byznysu zahraniční firmy, která odvádí zisky do daňového ráje) je bizarní natolik, že v každé normální zemi by nikdy nemohl nastat. Ale přesto nastal, jelikož se nacházíme v EU a současně v kocourkovském Česku.

U diváků (tedy občanů) nejde v pravém slova smyslu o bezplatnost už jenom proto, že každá domácnost je povinována platit koncesionářské poplatky České televizi. Ta potom část svých příjmů hradí Českým Radiokomunikacím za šíření terestrického signálu.

Bezplatné však nakonec nemusí být ani ono nové terestrické vysílání DVB-T2 pro koncové uživatele, tedy pro širokou diváckou obec. Samotní soukromí TV provozovatelé (otevřeně své plány z logických důvodů zatím nechtějí odkrývat), ale nejen oni, naznačují, že chtějí HD (či v neurčitém budoucnu UHD) kanály v rámci DVB-T2 vysílat jako placené a zakódované kanály…

Pokud by tato situace skutečně nastala (tedy, HD kanály by v pozemním, „lidovém“, vysílání byly zpoplatněny), pak by smysl nové DVB-T2 platformy a zejména masivní dotace z veřejných zdrojů byly do značné míry popřeny. Proč by si veřejnost měla skrze dotace platit výstavbu nové vysílací sítě, která v horším případě nebude ani zahrnovat standardní nabídku základních programů a v tom horším si za HD kanály budou muset domácnosti stejně ještě platit?

Odsouzeno k úpadku

Přitom se lze domnívat, že bez HD kanálů (myšleno těch mimo HD programy veřejnoprávních kanálů) je ona miliardou státem dotovaná nová terestrická platforma DVB-T2 stejně odsouzena k úpadku, protože lidé se v budoucnu na svých moderních televizorech nebudou chtít dívat na technicky obstarožně působící stanice vysílané ve „standardní“ (tedy reálně podřadné) obrazové kvalitě.

Ostatně, tyto názory, které pochybují nad ochotou domácností pořizovat si kvůli novému „T2 standardu“ (ano, zatím se opravdu zdá, že to bude opět jen standardní, tedy nízká obrazová kvalita) nové televizory a antény, se objevily už dříve. Jak tomu bude ve skutečnosti, ukáže až čas.

Jisté je jedno: přechod na nový typ vysílání, respektive fungování nové televizní platformy DVB-T2 je i po schválení v Poslanecké sněmovně (legislativní proces tedy ještě není dokončen) z pohledu koncového uživatele, tedy diváka, obestřeno hustou mlhou, v níž jediným viditelným majákem jsou velkorysé dotace několika soukromým firmám.