Učitelé si polepší, vláda uvolnila takřka půl miliardy na zvýšení jejich platů.

Letos u maturit propadlo více než 10 tisíc studentů, ale učitelé dostanou masivně přidáno. Vláda na zvýšení jejich platů pošle 404 miliardy korun z rozpočtové rezervy. Pedagogové si je mají od září rozdělit podle kariérního řádu, který bude 31. května projednávat Senát. Podle zařazení do tří stupňů od začínajících po vynikající budou vyučující také odměňováni.

„Pro naše děti chci ty nejlepší učitelky a učitele. Právě jsem prosadila na vládě 404 milionů korun na lepší podmínky pro pedagogy od 1. září 2017,“ uvedla ministryně školství Valachová.

Kariérní řád počítá s tím, že každý začínající učitel bude muset od letošního září absolvovat dvouleté adaptační období, zakončené atestačním řízením na škole, kde bude působit. Ministerstvo školství odhaduje, že na školách zpočátku bude asi 3 tisíce začínajících učitelů. Zařadí se mezi ně i pedagogové, kteří mají méně než dva roky praxe učení.

Pedagogové s více než dvouletou praxí budou automaticky takzvanými uvádějícími učiteli. Ti by měli pomáhat začínajícím učitelům za příplatek 3000 korun měsíčně. Pokud bude mít uvádějící učitel snížen svůj rozsah přímé pedagogické činnosti, dostane příplatek 1500 korun.

Školy budou mít povinnost zajistit začínajícímu učiteli podporu, na které se budou podílet i její další zaměstnanci a odborníci z praxe. Za jednoho začínajícího učitele budou tak muset školy každý rok zaplatit přibližně 15 750 korun navíc, vypočítalo ministerstvo.

Nedávné změny ve školském zákoně předpokládají větší zapojení výchovných poradců při začleňování sociálně znevýhodněných dětí do společného vzdělávání. Systém pro ně počítá se specializačním příplatkem 1000 až 2000 korun.

Sněmovna při schvalování se souhlasem Valachové stanovila také příplatky pro třídní učitele, a to na 1 000 až 1 500 korun měsíčně. Nyní se podle Valachové pohybují jen kolem 400 korun hrubého, vláda navrhovala příplatek od 500 do 2 000 korun měsíčně podle typu školy.

Studenti si pohoršili v češtině

U letošních maturit přitom propadlo více než 10 tisíc studentů. Vyplynulo to z výsledků didaktických testů, které zveřejnilo ministerstvo školství a organizátor maturit Cermat.

K maturitě letos zamířilo 61 980 tisíc studentů na více než tisícovce škol. Celkem v maturitních testech uspělo 51 650 studentů, čistá úspěšnost tedy odpovídá 83,5 procenta.

Oproti loňskému roku dopadli maturanti mírně lépe v matematice. V tomto předmětu jich uspělo přes 78 procent. Propadlo celkem 3 520 žáků (22 procent) z 16 tisíc, kteří si ji dobrovolně zvolili.

Žáci si naopak lehce pohoršili v českém jazyce, kde pohořelo 6 200 lidí, tedy asi 10 procent.

(pel)