Celkem 27 procent domácností penzistů v ČR má obtíže vyjít s penězi. Problémy pociťuje plných 38 procent domácností důchodců.

Důchodci v Česku chudnou. Každý pátý penzista žijící sám patří příjmově pod hranici chudoby. Celkově žije pod hranicí příjmové chudoby každý dvanáctý penzista v České republice. Podíl příjmově chudých důchodců v posledních letech roste a v minulém roce byl nejvyšší za posledních šest let.

Údaje vyplynuly z informací ČSÚ o životních podmínkách domácností.

V Česku bylo loni celkem 4,35 milionu domácností, z nich 1,48 milionu domácností tvořili důchodci. Penzistů v ČR bylo loni celkem 2,46 milionu.

Téměř v polovině seniorských domácností žijí důchodci a důchodkyně sami. Domácností důchodců, tvořených pouze penzisty, však postupně přibývá. V roce 2011 tvořily necelých 33 procent všech domácností, loni to už bylo více než 34 procent.

Doba dožití se v Česku postupně prodlužuje a s tím i doba, po kterou lidé pobírají penzi. Zatímco v roce 2000 byli muži v důchodu v průměru méně 17 let a ženy ani ne 23 let, v roce 2015 už průměrný český důchodce pobíral penzi 19 let, u žen v penzi to bylo 27,5 roku.

Starobní důchod na konci roku 2016 pobíralo v ČR téměř 2,4 milionu lidí. Z nich ovšem 600 tisíc osob pobíralo sníženou penzi, protože odešli do předčasného důchodu. Předčasný důchod činil v průměru 10.216 korun.

Standardní penze dosáhla v průměru 11.460 korun. Přitom hranici příjmové chudoby statistici pro jednotlivce stanovili na 10.691 Kč a pro dvě dospělé osoby žijící v jedné domácnosti na 16.036 korun.

Chudoba důchodců roste

Příjmová chudoba v ČR v roce 2016 hrozila 8,1 procentům důchodců. Přitom v roce 2013 to bylo „jen“ 6,1 procenta.

Podíl chudých byl v minulém roce nejvyšší od roku 2011.

Nejhorší situace je v domácnostech osaměle žijících důchodců. Chudoba loni hrozila pětině lidí nad 65 let, kteří žili sami. Přitom, v roce 2013 ohrožovala chudoba zhruba 13 procent starších lidí.

Chudoba hrozí mnohem více seniorkám: ženy totiž pobírají nižší penze než muži, a to průměrně zhruba o pětinu.

Nad 20 tisíc korun čistého mají v Česku jen 3 % domácností důchodců.

Problém jak přežít

Celkem 27 procent domácností penzistů má obtíže vyjít s penězi. Přičemž „menší problémy“ pociťuje plných 38 procent domácností. Snadno s příjmem hospodaří jen každá dvanáctá domácnost.

Pro čtvrtinu domácností důchodců jsou velkou zátěží náklady na bydlení. Jen pro každou dvanáctou domácnost tyto náklady nepředstavují problém.

Stát loni na důchodovém pojištění vybral 372,86 miliardy korun. Na důchody se vyplatilo o 16,31 miliardy víc, tedy 389,17 miliardy.

V roce 2015 výdaje na důchody dosahovaly 385,52 miliardy. Deficit důchodového účtu tehdy dosáhl 33,54 miliardy Kč.

V roce 2014 do průběžného penzijního systému na odvodech přišlo 333,01 miliardy korun, přičemž se penzích vyplatilo 376,41 miliardy. Deficit tak dosáhl zhruba 43 miliard Kč. (sfr)