Lékaři chtějí kvůli EET zdražovat poplatky za vyšetření, které si pacienti platí v hotovosti.

Lékaři kvůli elektronické evidenci tržeb (EET) nejspíš zdraží některé služby. Lidé zaplatí za potvrzení na řidičák a další podobná vyšetření více peněz než doposud. 

„Jelikož stát nepřislíbil žádné kompenzace jako například v pohostinství, budeme nuceni zvýšit ceny za služby v našich ordinacích,“ uvedl Cyril Mucha, člen pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

EET považuje za svazování svobodného povolání. Upozornil, že lékaři berou v hotovosti zlomek svých příjmů, většina jde přes zdravotní pojišťovny.

„Je to typické honění malých ryb za neadekvátně vysokých nákladů,“ řekl Mucha.

Více peněz by pacienti zaplatili například za lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který potřebují všichni řidiči od 65 let a pak opakovaně po dvou letech, dále za potvrzení o očkování na nejrůznější akce, ale třeba i za potvrzení nutné k vydání zbrojního průkazu.

Zatím šlo v průměru o dvě stě až pět set korun v závislosti na rozsahu vyžádaného dokumentu. Teď hrozí, že za tyto výkony zájemci zaplatí víc.

Jak moc lékaři zdraží, to se teprve ukáže podle ceny softwaru a dalších nákladů. Podle firem, které vyvíjejí softwary pro zdravotnictví a snaží se začlenit EET do systémů, by se nemělo jednat o vysoké náklady.

S EET ale souvisí další problém, a to internet, který by měl „šlapat jako hodinky“. Vysokorychlostní internet si ale nemohou dovolit někteří doktoři na vesnicích, kterým často chybí i samotný počítač. Ti pak budou muset nejspíše své povolání ukončit..

Ti lékaři, kteří počítač mají a pro něž nebude problém pořídit i vysokorychlostní internet, řeší však jiný problém. Papírování.

„Primárně nás netíží nutné vynaložené prostředky na vysokorychlostní internet, ale další byrokracie, která přibývá,“ dodal Mucha.

V odlehlejších oblastech působí zpravidla starší lékaři, protože mladší tam nemají zájem sloužit. I tito doktoři mohou mít kvůli svému věku problém s celkovou organizací elektronické evidence a je dost možné, že se rozhodnou povolání ukončit.

(pel)