Diskriminace zákazníků v Česku: některé restaurace stále účtují cizincům vyšší ceny než Čechům. V několika podnicích také odmítli obsloužit Romy nebo poskytnout služby migrantům.

Některé restaurace, hotely a cestovní kanceláře v ČR účtují cizincům vyšší ceny než Čechům. V několika českých podnicích také odmítli obsloužit Romy nebo poskytnout služby migrantům.

Podezření na diskriminační jednání Česká obchodní inspekce (ČOI) loni zjistila v 19 případech ze 1412 kontrol. Jedná se o stejný počet jako v roce 2015.

„Inspektoři ČOI se nejčastěji setkávali s diskriminací z důvodu národnosti, kdy například anglicky mluvícím zákazníkům byly v restauracích účtovány vyšší ceny než českým spotřebitelům. Z výsledků kontrol vyplývá, že projevy diskriminace neměly v minulém roce klesající tendenci,“ řekl ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Mezi další zjištěné případy diskriminace patřilo účtování tzv. servisu v hostinských zařízeních zahraničním zákazníkům.

„Jiným diskriminačním jednáním založeným na stání příslušnosti bylo jednání cestovní kanceláře, která podmiňovala přístup k nabízeným produktům, zájezdům, požadavkem na cestovní doklad vydaný ČR,“ uvedl Jiří Fröhlich, mluvčí ČOI.

Ve třech případech bylo zjištěno diskriminační jednání založené na rasovém, respektive etnickém důvodu.

Ve dvou případech se jednalo o nevpuštění romských občanů do provozovny poskytující hostinské služby a v jednom případě o odmítnutí ubytování romských občanů v hotelu.

„Další případy diskriminace se pak týkaly například omezení nabídky prodeje výrobků a poskytování služeb osobám, které jsou nazývány ‚imigranty‘,” dodal Fröhlich.

Loni nabylo právní moci v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním šest pokut v celkové hodnotě 82 tisíc korun.

(pel)