Konkurenční prostředí, které panuje na Českomoravské komoditní burze Kladno, se promítá i do cen energií.

Konkurenční prostředí, které panuje na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK), se promítá i do cen obchodovaných energií. V roce 2016 se na tom shodli zástupci ministerstev, krajů i komunální sféry. Ve svých veřejných prohlášeních zmiňovali mimo jiné pružnost a efektivitu nákupu na burze.

“Systém centralizovaného zadávání se nejvíce osvědčil u komodit elektrická energie a plynná paliva. Tyto komodity úspěšně, pružně a efektivně nakupujeme na Českomoravské komoditní burze v Kladně již od roku 2012,“ uvedl Martin Lehký, ředitel organizace Armádní Servisní, která nakupuje energie pro celý resort Ministerstva obrany ČR.

Vliv soutěžního prostředí na ČMKBK na cenu energií loni v červenci zaznamenal také Moravskoslezský kraj.

„Tím, že už od roku 2010 jako jeden z prvních krajů v republice nakupujeme na komoditní burze a v takovém objemu, dokážeme se dostat na velmi příznivé ceny. Jde tak v současnosti o nejefektivnější formu realizace veřejné zakázky na dodavatele energií, kterou umí Moravskoslezský kraj dobře využívat,“ uvedlo vedení kraje.

Vysoce soutěžní prostředí kladenské burzy okomentovala i Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která nakupuje elektřinu a plyn pro resort ministerstva dopravy.

„Čtvrtým rokem energie nakupujeme na kladenské komoditní burze, která je nejkonkurenčnějším prostředím pro oblast dodávek energií,“ uvedl generální ředitel Pavel Surý.

Velmi podobně charakterizoval trh ČMKBK loni v srpnu i tajemník městského úřadu Bílina Ladislav Kvěch.

„Nákup je rychlý, flexibilní, odehrává se v silně soutěžním prostředí, je garantovaný státním dohledem a je s ním spojeno minimum administrativy. I proto jsme se rozhodli část z poptávaných energií, konkrétně elektřinu ve vysokém napětí a zemní plyn, nakoupit na komoditní burze hned na dva roky,“ uvedl Ladislav Kvěch.

Burzovní nákup elektřiny a plynu jako jeden ze způsobů realizace veřejné zakázky zmínila loni v listopadu na stránkách Svitavského deníku vedoucí odboru vnitřní správy města Svitavy Ilona Kociánová.

„Rada města schválila záměr uskutečnit tuto zakázku pro období let 2017 a 2018, takže jsme vysoutěžili energie na dva roky, a to prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno,“ uvedla s tím, že tento proces zajišťuje nákup za nejlepších cenových podmínek.

(pel)