Občané ze 7 zemí dotčených Trumpovým anti-imigračním dekretem nespáchali v USA nikdy teroristickou vraždu. Nelegální migranti, bez ohledu na zemi původu, spáchali za posledních 40 let v USA pouze jednu jedinou teroristickou vraždu.

Trumpova antiimigrační politika je ze strany nového prezidenta možná dobře míněna, ale její praktické provedení lze důvodně zpochybnit. Jeho protiimigrařní dekret je z pohledu obrany před terorismem zcela mimo terč. Analýza CATO institutu dokazuje, že občané dotčených 7 zemí nespáchali v USA nikdy teroristickou vraždu. A nelegální migranti, bez ohledu na zemi původu, spáchali za posledních 40 let v USA jednu jedinou teroristickou vraždu…

Prezident Donald Trump zatím prohrál u soudu svou snahu zakázat vstup do země obyvatelům sedmi převážně muslimských zemí (Íránu, Iráku, Jemenu, Libye, Somálska, Súdánu a Sýrie) na 90 dni a zakázat přijímání uprchlíků z uvedených zemí na 120 dní (ze Sýrie bez časového omezení).

V obhajobě svého nařízení nový americký prezident tvrdil, že je nezbytné pro národní bezpečnost a zabránění teroristickým útokům na území Spojených států.

Aktuální hrozby se obtížně posuzují, neboť informace tajných služeb jsou z povahy věci tajné. Ale je možné se podívat na historická data a zjistit do jaké míry byli imigranti obecně a občané zmíněných sedmi zemí konkrétně strůjci teroristických útoků na území Spojených států.

Pro takové posouzení je užitečné si přečíst studii CATO institutu ze srpna minulého roku, která velmi podrobně analyzuje riziko terorismu pramenící z migrace. Přitom CATO institut není spolkem stranícím přistěhovalcům, ale je známým obhájcem volného obchodu a tradičně podporuje republikány.

Jeden z jeho zakladatelů, miliardář Charles Koch, prostřednictvím sítě spolupracujících nadací významně přispěl na Trumpovu volební kampaň. V České republice získal CATO institut větší známost veřejným oznámením zahájení spolupráce s bývalým prezidentem Václavem Klausem a následně jejím tichým ukončením v reakci na Klausovi výroky k Rusku a situaci na Ukrajině.

Jediná vražda

Studie, kterou zpracoval Alex Nowrasteh, uvádí, že v letech 1975 až 2015 bylo na území USA spácháno teroristy celkem 3 432 vražd, z čehož 88 procent (3 024) spáchali teroristé narození mimo území Spojených států.

Co je ale podstatné, z těchto 3 024 vražd spáchali teroristé, kteří se dostali na území USA ilegálně, jednu jedinou. Teroristé z řad uprchlíků spáchali tři vraždy a z řad žadatelů o azyl čtyři.

Naprostou většinu smrtících teroristický útoků spáchali teroristé, kteří přijeli na území USA na turistické (2 834) nebo studentské vízum (159). Turisté a studenti se tak na terorismu se smrtelnými následky v USA podíleli 98,96 procenty.

Studie dále srovnává počet kriminálních vražd v USA, které od roku 1975 klesly z 9,5 na 4,5 vraždy na 100 tisíc obyvatel, s počtem teroristických vražd, kdy v roce 2001 (masivní zářijový teroristický útok na newyorský WTC) dosáhl poměr vražd na 100 tisíc obyvatel hodnoty 1,05 a ve všech ostatních letech nepřesáhl 0,006.

Ukazuje se tedy, že největší ohrožení pro bezpečnost obyvatel USA představují zahraniční teroristé, kteří se do země dostanou na turistické nebo zahraniční vízum. Zbývá tedy prozkoumat, do jaké míry se na teroristických vraždách podíleli občané ze sedmi uvedených zemí dotčených dekretem prezidenta Trumpa.

Vrah přichází ze Saúdské Arábie

Odpověď je velmi jednoduchá: občané z uvedených sedmi zemí nespáchali na území USA ani jednu jedinou teroristickou vraždu. Většina strůjců smrtelných teroristických útoků byla ze Saúdské Arábie, Pákistánu a Egypta.

Je poměrně pozoruhodné, že na podzim minulého roku byl prezident Obama velmi kritizován za to, že je ochráncem Saúdské Arábie, když vetoval zákon o přípustnosti žalob od pozůstalých po obětech teroristických útoků na vlády států, ze kterých teroristé pocházeli.

Donald Trump tady v podstatě pokračuje v Obamově politice, ale žádná kritika za příliš měkký postoj nepřichází a stále si udržuje aureolu tvrdého bojovníka.

Statistika Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA přitom uvádí, že Saúdským Arabům bylo vydáno v roce 2015 celkem 127,6 tisíc víz, občanům ze všech sedmi zemí dotčených zákazem o málo méně: celkem 121,9 tisíc.

Saúdská Arábie má přitom necelých 30 milionů obyvatel. Sedm zemí dotčených „Trumpovým zákazem“ má celkem 204,6 milionů obyvatel, tedy přibližně 7x více.

Obchod nade vše

Důvod je patrně jednoduchý. Zahraniční obchod USA se Saúdskou Arábií v roce 2015 dosáhl obratu 41,8 miliardy dolarů.

Obrat obchodu se všemi sedmi zeměmi dotčenými zákazem za stejnou dobu nepřesáhl 7,5 miliardy dolarů…

Ani poslední část opatření zaměřená na trvalý zákaz přijímání uprchlíku ze Sýrie nevypadá jako dobře rozmyšlený krok. Podle The Economist přijali USA v minulém roce ze Sýrie 15 479 uprchlíků z čehož, ale bylo jen 46 % Muslimů.

Zbytek tvořili především křesťané (44 %) a ostatní náboženství, případně ateisté.

A zařazení Libye na seznam omezující přijímání uprchlíků je vyložené komické neboť za celý rok 2016 dorazil z Libye k americkým břehům pouze jeden jediný občan Libye…

Trumpova politika se tak zdá být fakticky špatně mířená, vybírající si jako cíle pouze země, které nejsou důležité pro americký obchod, nikoliv země, jejichž občané přestavují skutečnou teroristickou hrozbu. (mar)