Protizákonné dotace mohou dosahovat až desítek miliard korun.

Dotace podporují korupci, vytvářejí nekalou konkurenci a ohrožují demokratické zřízení. Stát nemá evidenci všech dotací a existuje podezření, že systém dotací je v rozporu se zákonem. Protizákonné dotace mohou dosahovat až desítek miliard korun.

Ze sociologického výzkumu Libertariánského institutu, který byl zpracován na sklonku roku 2016, vyplynulo, že čím více dostupných informací mají obyvatelé České republiky o dotacích, tím jsou s nimi nespokojenější. Ukázalo se, že 72 % procent respondentů považuje proces získávání dotací za složitý a celých 84 % z nich se domnívá, že je tato složitost záměrná.

Respondenti se domnívají, že dotace podporují korupci, vytváří nekalou konkurenci a ohrožují demokratický systém. Systém přidělování dotací není u nás dobře nastaven. Dotace často směřují na nepotřebné věci a jejich využití je neúčelné. Dominantním požadavkem respondentů je dotace zjednodušit a zprůhlednit.

Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR) eviduje od roku 2000 hodně přes milion dotací. V systému však množství údajů chybí. Zcela mimo CEDR jsou dotace, které přidělují například kraje nebo úřady práce.

„Můžeme směle odhadovat, že počet dotací je více než 1000 každý pracovní den. Jde o naprosto neuvěřitelné číslo, když si uvědomíte, kolik lidí se v tom pohybuje. Jde o desítky tisíc lidí, kteří netvoří žádné hodnoty, jen se účastní přehazování peněz z jednoho místa na druhé,“ uvedl předseda Libertariánského institutu Roman Kříž.

„Je nehorázné, že občané dnes nemají možnost zjistit, kam jdou peníze, které od nich v různých formách stát vybere. Ještě strašidelnější však je, že to neví ani on sám. Stát o nás přitom chce vědět vše, zatěžuje nás zbytečnými povinnostmi a hrozí absurdními pokutami,“ dodal Kříž.

(mir)