Andrej Babiš opakovaně uváděl, že tržby v pohostinství po zavedení EET vzrostly o 100 procent. Nejnovější data ČSÚ však ukazují, že EET žádné mimořádné navýšení tržeb nepřineslo.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) v lednu prohlásil elektronickou evidenci tržeb (EET) za velký úspěch, opak je však pravdou. Nejnovější data Českého statistického úřadu (ČSÚ) ukazují na naprostou lživost ministrových tvrzení. Podle ČSÚ zavedení EET žádné mimořádné zvýšení tržeb nepřineslo.

„Aktuální data ČSÚ potvrzují, že tržby v ubytování, stravování a pohostinství rostou už delší dobu. Vliv zavedení EET na jejich základě nelze potvrdit ani vyloučit. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství totiž metodicky neodpovídají datům o tržbách z EET,“ sdělila mluvčí ČSÚ Petra Báčová.

Babiš v lednu uvedl, že díky zavedení EET hned první měsíc zavedení systému evidence tržeb podniky v oblasti pohostinství a ubytování přiznaly o 100 procent více tržeb než v prosinci roku 2015.

K žádnému stoprocentnímu nárůstu tržeb nedošlo. Tržby v oblasti služeb zařazených do kategorie ubytování stouply v prosinci 2016 proti stejnému období loňského roku o 6,5 %, což znamenalo pro rok 2016 až pátý nejvyšší měsíční růst.

Tržby v oblasti stravování a pohostinství vzrostly v prosinci meziročně o 8,2 % a zaznamenaly tak čtvrtý nejvyšší měsíční nárost za rok.

Výsledky obou oborů jsou solidní, vzhledem k vývoji za rok 2016 nijak výjimečné a plně vysvětlitelné růstem mezd, snižováním nezaměstnanosti a následným růstem disponibilního příjmu obyvatelstva. Vliv zavedení EET není identifikovatelný a rozhodně nelze nikde vidět Babišem hlásaný stoprocentní nárůst.

Naopak data ze statistického úřadu hovoří jasně. Vliv EET, onoho vše spasitelného opatření k narovnání podnikatelského prostředí v ČR, na zmenšení šedé ekonomiky (a symetrické zvětšení té oficiální) je neměřitelně nevýznamný. Všechny utracené miliardy za EET pokladny, nové úředníky, další kontroly, IT systém zpracovávající miliony dat byly vyhozeny oknem.

Zdroj: ČSÚ

Avšak ministr Babiš přece jenom něco dokázal. Kvůli zavedení EET donutil podnikatele k nemalým investicím a ti své náklady promítli do svých cen pro zákazníky. V prosinci 2016 došlo v obou kategoriích služeb zařazených do první vlny EET k podstatnému zdražení. V oblasti ubytování došlo k nárůstu cen o 7,5 % a v oblasti stravování a pohostinství o 9,3 %. V běžných cenách tak tržby vyskočily v meziměsíčním srovnání o 15,7 % (ubytování) a 18,3 % (stravování).

I kdyby Babiš zahrnul růst cen do svých úspěchů spojených se zavedením EET, ani tak se ani přibližně růst tržeb neblíží k jeho deklarovaným 100 procentům. Zbývá pouze odpovědět na otázku, zda Babiš vědomě manipuluje s čísly, aby zakryl zbytečnost EET.

Babiš však opakovaně uváděl, že tržby v pohostinství po zavedení EET vzrostly o 100 procent. Ministerstvo financí k číslu došlo na základě průzkumu mezi čtyřmi procenty restaurací. Vzorek lze podle analytiků považovat za reprezentativní velikostí, avšak není jasné, zda měl i reprezentativní strukturu.

„Pokud se ministerští experti v takto důležitých otázkách spletli o více než 90 procent, je to tristní. Pokud ministr financí záměrně manipuluje s čísly, je to trestné,“ řekl Boleslav Buzek z iniciativy Radostné Česko bez EET.

Výsledky v oblasti gastronomie podle iniciativy kopírují obecný, téměř osmiprocentní nárůst domácí spotřeby.

„Původní odhady některých institucí o růstu tržeb nebyly založeny na datech ČSÚ, ačkoliv se na ně někteří činitelé ve svých prohlášeních odkazovali. Zda a jak uživatelé nakládají s oficiálními statistickými daty, však nemůže ČSÚ nijak ovlivnit,“ zdůraznila Báčová.

(pel, mar)