Zástupci podnikatelů žádají stát, aby vyřešil vylidňování obcí v odlehlých místech České republiky. Podle nich je nezbytné, aby stát zvýšil dotace, které do těchto míst odcházejí. Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky argumentoval nejnovější studií, kterou si na toto téma zadal. Podle ní se daří nepříznivý trend měnit právě v těch vesnicích, které využívají ve prospěch svých lidí dotace na rozvoj jednotlivých míst.

„Důvodem migrace mladších ročníků jsou neatraktivní životní podmínky,“ uvedla Marta Nováková, prezidentka svazu.

Poukázala na špatnou dopravní obslužnost i na nedostatek pracovních příležitostí v místech, kde lidé bydlí.

„V odlehlých místech tak zůstávají pouze starší a méně vzdělaní lidé, chybí osobnosti schopné zabezpečit nezbytné funkce pro venkovskou komunitu,“ podotkla Nováková.

Studie potvrdila nejen vylidňování obcí v odlehlých místech, ale také to, že dotace pomáhají k tomu, aby se vylidňování zpomalilo či zastavilo. Velmi důležitou roli hrály dotace z regionálního operačního programu pro podporu cestovního ruchu. Podle studie v řadě takových obcí došlo následně k nárůstu obyvatel.

„Dotace zároveň snižují nezaměstnanost v regionu, zejména za předpokladu, že je k dispozici dostatečný lidský a sociální kapitál,“ sdělil sociolog Tomáš Lebeda.

S dotacemi je ale problém.

Z Evropské unie za poslední léta přišlo na cestovní ruch, a tedy i rozvoj venkova, kolem 50 miliard korun, jenže to už je minulost. Další peníze do této oblasti už EU nepošle.

Největší nadějí pro venkov jsou tak nyní kromě krajských peněz domácí dotace z ministerstva pro místní rozvoj a evropské peníze, rozdělované přes Místní akční skupiny.

Náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Klára Dostálová tvrdí, že její úřad pomáhá obcím penězi ze státního rozpočtu, což jsou stovky milionů korun.

„Snažíme se venkov co nejvíce podporovat, běží řada programů, v rámci nichž můžou obce žádat o dotace. Máme například program obnovy a rozvoje venkova, který je určen pro obce do tří tisíc obyvatel,“ prohlásila. V něm je zhruba půl miliardy korun, z nichž je polovina určena na místní komunikace.

Mnohem více peněz, kolem 16 miliard korun z evropských dotací, můžou obce čerpat přes místní akční skupiny, byť oproti minulosti už tyto peníze nelze použít na rozvoj cestovního ruchu.

„Tyto skupiny můžou čerpat z několika operačních programů, peníze můžou získávat například na základní, mateřské školy i jesle, stejně tak můžou čerpat na cyklostezky a další věci,“ uvedla.

(pel)