Ve Slavičíně u projektu vybudování centra informačních technologií za 30 milionů korun byl závazný ukazatel dotačního programu naplněn už tím, že příjemce dotace postavil určitou plochu centra...

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) vážně zpochybnil 84 miliard korun z evropských fondů, které firmám v ČR rozdělovalo ministerstvo průmyslu. Podle NKÚ se nepotvrdilo, že by tyto dotace podpořily inovace, respektive, že by zvýšily konkurenceschopnost firem. Podle kontrolorů vzniklo ve skutečnosti mnohem méně pracovních míst, než 48 tisíc, jež formálně vykázali příjemci dotací.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval dotace rozdělované v rámci unijního operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Tento program probíhal v letech 2007 až 2015. Jeho cílem bylo „posílit konkurenceschopnost české ekonomiky“ a pomoci inovacím v průmyslu a službách.

Celkem bylo v rámci programu vyplaceno více než 84 miliard korun z evropských fondů. Kontroloři prověřili 61 projektů, které získaly dotace za 1,1 miliardy korun.

Nejisté přínosy

Z kontroly NKÚ vyplynulo, že projekty měly pozitivní vliv na podpořené podniky (což plyne ze samotné podstaty – tyto firmy dostaly od státu peníze formou dotace, pozn. redakce).

Podle NKÚ však „nejde zhodnotit, jestli a do jaké míry (dotace) pomohly zvýšit konkurenceschopnost České republiky a podpořit inovace“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), pod které program spadal, však podle NKÚ „nastavilo globální i některé dílčí cíle příliš obecně“, takže prospěšnost programu nešlo vyhodnotit.

U každého pátého projektu prý také selhala kontrola ze strany MPO. Podle kontrolorů byly některé dílčí cíle nastaveny obecně a nešlo je měřit. Podobný problém nastal také u globálního cíle celého programu.

„Nelze tak vyhodnotit, jaký měl celý program přínos pro českou ekonomiku, ani to, jestli byl efektivní,“ uvedl NKÚ.

Za nastavení cílů a kontrolu toho, jestli je jednotlivé projekty plní, bylo zodpovědné MPO. To stanovilo pro sledování projektů závazné ukazatele, které příjemci museli splnit, aby dostali podporu.

Účelový Slavičín

Tyto ukazatele však byly stanoveny naprosto účelově. Například ve Slavičíně u projektu vybudování centra informačních technologií za 30 milionů korun byl závazný ukazatel naplněn už tím, že příjemce dotace postavil určitou plochu centra…

Na základě splnění tohoto ukazatele však MPO nemohlo vyhodnotit skutečné přínosy projektu.

Příjemce dotace (Regionální centrum kooperace Slavičín) v projektu uvedl, že v centru bude sídlit 5 inovačních firem, vznikne 35 nových pracovních míst a centrum bude spolupracovat s vysokými školami.

Kontroloři NKÚ však zjistili, že v centru žádné inovační firmy nesídlí, žádná nová pracovní místa nevznikla a neuskutečnila se ani spolupráce s vysokými školami.

Žádný z těchto cílů ovšem nebyl závazný, a proto projekt o dotaci nepřišel.

Dotace na hotely a aquaparky

Stejně tak kontroloři NKÚ našli projekty, u nichž z prostředků na zvýšení energetické účinnosti v průmyslu podpořilo MPO hotely, aquapark, školy či polikliniku…

Menší počet míst

Podle zjištění NKÚ spoléhalo ministerstvo průmyslu u monitorovacích ukazatelů jen na informace od příjemců dotací. Ti však v řadě případů vykazovali údaje nesprávně.

To se týká například počtu nových pracovních míst. Těch podle MPO vzniklo 48 tisíc.

Jenže skutečný počet byl podle NKÚ několikanásobně menší. Příjemci dotací například vykazovali pracovní místa duplicitně, což na jednu stranu pravidla nezakazovala, na druhou stranu ministerstvo správnost nahlášených údajů nijak nekontrolovalo.

U jednoho příjemce tak podle údajů MPO vzniklo 51 pracovních míst, i když ve skutečnosti jich bylo jen 18.

„Údaje o počtu pracovních míst přitom MPO využívá při prezentaci výsledků celého programu,“ konstatoval NKÚ.

Z operačního programu Podnikání a inovace se podařilo vyčerpat celou alokaci 84 miliard korun. MPO však muselo akceptovat sankci 3,7 miliardy korun za nedodržení některých podmínek programu.

Tuto částku musela ČR uhradit ze státního rozpočtu. Celková částka alokovaná na program se ale nesnížila, protože MPO dokázalo peníze ze sankce převést na nové projekty.

MPO: Dotace ekonomice prospěly, táhly HDP

Ministerstvo průmyslu závěr NKÚ odmítlo. Odkázala se přitom na soulad s metodikou EK. Formulace cílů a odpovídajícího nastavení indikátorů totiž schválila Evropská komise. Program OPPI podle ministerstva průmyslu „významně přispěl k vývoji a růstu české ekonomiky a k rozšíření rozsahu výroby“.

Přispěl prý též ke zvýšení počtu inovací.

„NKÚ pracoval s velmi omezeným vzorkem 61 projektů, a skutečně nelze na základě jednoho projektu, jako je centrum Slavičín, paušálně hodnotit veškeré dopady OPPI a plošně aplikovat negativní závěry na celý operační program,“ prohlásil mluvčí ministerstva František Kotrba.

Ten zároveň upozornil na fakt, že OPPI úspěšně dočerpal jako první operační program ze 17 existujících v Česku celou alokaci 84 miliard korun. Včetně spolufinancování příjemci bylo vynaloženo přibližně168 miliard.

„OPPI významně přispěl k vývoji a růstu české ekonomiky a k rozšíření rozsahu výroby. Neméně důležitým faktem je, že díky OPPI došlo taktéž ke zvýšení počtu inovací,“ konstatoval Kotrba.

Za rok 2015 bylo podle něho vyčerpáno a proplaceno přibližně 25 miliard korun, spolu s kofinancováním zhruba 50 miliard.

„Zejména v minulém roce byl nárůst HDP ve výši 4,5 % významně tažen mimo jiné výdaji z OPPI,“ podotkl mluvčí MPO. (sfr)


Seznam firem kontrolovaných NKÚ s vyznačením těch, u kterých byly zjištěny vážnější nedostatky:

Kontrolované osoby:

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále též „MPO“);
  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen „Agentura CzechInvest“)
  • a vybraní příjemci podpory:

ABREX s.r.o., Mokřanská 3260/2, Praha; AveClara s.r.o., Praha;

BIOPROFIT s.r.o., Lišov;

BOSWELL a.s., Ostrava;

DKL Tech s.r.o., Jablonec nad Nisou;

Edwards, s.r.o., Lutín;

Elok-Opava spol. s r. o., Velké Heraltice;

FPOS a.s., Ústí nad Orlicí;

IMG BOHEMIA s.r.o., Planá nad Lužnicí;

JKS & TRADE MORAVIA s.r.o., Koclířov; Kornfeil spol. s r.o., Čejč;

KOVOLIS HEDVIKOV a.s., Třemošnice;

LATOP spol. s r.o., Tábor;

NWT a.s., Hulín;

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm;

Plzeňská energetika a.s., Plzeň;

Regionální centrum kooperace, a.s., Slavičín; SANS SOUCI, s.r.o., Praha;

SEA – Chomutov, s.r.o., Chomutov;

SKLOPAN LIBEREC, a.s., Liberec;

Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., Přepeře;

Strojírna Slavíček, s.r.o., Velká Bíteš;

ŠVANDA PRIMA, s.r.o., Polička;

THERMA FM, s.r.o., Pržno;

UNIS, a.s., Brno;

UVR Mníšek pod Brdy a.s., Mníšek pod Brdy;

Jan Polata, Petrovická 440, Milevsko;

Pavel Lorenc, Matěje z Janova 481, Mladá Vožice.

Námitky, které proti kontrolnímu protokolu podaly BOSWELL a.s., Ostrava, SANS SOUCI, s.r.o., Praha, THERMA FM, s.r.o., Pržno, Agentura CzechInvest a MPO, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání, která proti rozhodnutím o námitkách podaly BOSWELL a.s., Ostrava, a MPO, byla vypořádána usneseními Kolegia NKÚ.