Junckerův balíček se v Česku podílí na financování firem, jako jsou ovocné bary, nahrávací studio či malý pivovar. V dalších 2 letech se k financím z tzv. Junckerova balíčku má dostat třikrát více podnikatelských subjektů než doposud.

Junckerův balíček (Evropský investiční fond, EIF) se v Česku podílí na financování firem, jako jsou ovocné bary, nahrávací studio či malý pivovar. V dalších 2 letech se k financím z tzv. Junckerova balíčku má dostat třikrát více podnikatelských subjektů než doposud.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) poskytne v následujících dvou letech ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) v rámci programu ZÁRUKA vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) záruky malým podnikatelům k získání bankovních úvěrů ve výši více než 10 mld. Kč.

Díky navýšení protizáruky EIF a prostředkům, které pro záruční program poskytne MPO, tak budou moci malí podnikatelé v ČR využít další prostředky z Junckerova balíčku.

„Protizáruka EIF běží od srpna 2015. Tehdy se počítalo s tím, že do konce roku 2017 zaručíme úvěry ve výši 4,4 mld. Kč. Vzhledem k velkému zájmu malých podnikatelů i spolupracujících bank o tuto zvýhodněnou formu financování, jsme téměř všechny prostředky využili již nyní, a proto jsme se rozhodli zažádat o další,“ uvedl Jiří Jirásek, generální ředitel ČMZRB.

„Jsem velmi rád, že se daří účinně propojovat naše národní aktivity s evropskými programy, a zvýšit tak celkový rozsah podpor, který takto mohou podnikatelé získat. Očekávaných 5 000 podpořených podnikatelských projektů, z nichž se třetina již realizuje, je hmatatelným důkazem, že vláda chce a bude podnikání podporovat, a to nejen dotacemi,“ zdůraznil Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu.

Podporu doposud získalo přes 1 500 projektů

ČMZRB uzavřela v srpnu 2015 jako jedna z prvních institucí v ČR smlouvu s EIF, která využívala podporu z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), tedy nástroje Evropské komise, jehož prostřednictvím je realizován Investiční plán pro Evropu.

Na základě této smlouvy získala ČMZRB protizáruku umožňující podpořit v období do konce roku 2017 úvěry pro malé podnikatele v České republice ve výši 4,4 mld. Kč.

Podpořeno bylo více než 1 500 malých podnikatelů v ČR, kterým záruka napomohla k získání potřebného bankovního úvěru, bez něhož by byl osud jejich dalšího podnikání nejistý.

Na finance z Junkerova balíčku si tak například sáhla společnost Czech Retail Company, která v současné době provozuje pět ovocných barů Fruitisimo po ČR.

„Obrat naší společnosti za letošní rok dosáhne 20 milionů korun. Takovýto rozvoj start-upu byl možný samozřejmě jen díky tomu, že nám domovské banky a ČMZRB poskytly nezbytné investiční finance,“ prohlásil Ondřej Šlechta, jednatel společnosti.

Bez záruky za úvěr by se neobešla ani společnost Smecky Music Studio, která provozuje nahrávací studio.

„Vzhledem k rychlému vývoji nahrávacích technologií, bylo nutné pro zachování konkurenceschopnosti pořízení nového mixážního pultu. Bez pořízení nového mixážního pultu a s tím souvisejících technických vybavení by se rozvoj firmy zastavil, případně skončil, protože bychom nemohli uspokojit současné požadavky klientů na vybavení požadované úrovně studií ve světě běžné.“

„Vzhledem k rychlému vývoji nahrávacích technologií, bylo nutné pro zachování konkurenceschopnosti pořízení nového mixážního pultu. Bez pořízení nového mixážního pultu a s tím souvisejících technických vybavení by se rozvoj firmy zastavil, případně skončil, protože bychom nemohli uspokojit současné požadavky klientů na vybavení požadované úrovně studií ve světě běžné,“ uvedl Josef Pokluda, managing director studia.

Prostředky EIF pomohly rozjet i Dědkův pivovar.

„Díky poskytnuté záruce od ČMZRB jsem mohla nastartovat podnikání a zakoupit novou technologii mini pivovaru, která nám umožňuje používat nové postupy při vaření piva. Nyní, necelý rok po poskytnutí záruky, máme za sebou první zkušební várky piva,“ zdůraznila Monika Smolková, majitelka Dědkova pivovaru.

Celkem 15 mld. Kč

Díky vysoké poptávce po zárukách ve druhé polovině letošního roku se sjednaný finanční rámec rychle vyčerpal, a proto byla ČMZRB nucena hledat další zdroj pro financování záruk dříve, než bylo původně předpokládáno. Do konce roku 2018 tak banka zaručí úvěry malým podnikatelům v celkové výši 15 mld. Kč a počet podpořených podnikatelských projektů by se oproti současnému stavu mohl více než ztrojnásobit.

Rozvojová banka

Českomoravská záruční a rozvojová banka v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů napomáhá rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů a zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. Banka byla založena v roce 1992.

Evropský investiční fond

Evropský investiční fond (EIF) tvoří součást skupiny Evropské investiční banky. Jeho hlavním posláním je podpora drobného, malého a středního podnikání (MSP) v Evropě prostřednictvím podpory jeho přístupu k financování.

EIF vytváří a rozvíjí rizikový a růstový kapitál, záruky a nástroje pro mikrofinancování, jež jsou výslovně zaměřené na tento segment trhu. EIF v této roli podporuje realizaci cíle EU v podpoře inovací, výzkumu a vývoje, podnikání, růstu a zaměstnanosti.

EIF ke konci roku 2014 poskytoval záruky na portfolio úvěrů v celkové výši přesahující 5,6 mld. EUR prostřednictvím více než 350 transakcí, které realizoval jakožto hlavní evropský aktér v oblasti záručních obchodů podporujících MSP a zároveň jako největší poskytovatel záruk na mikrofinancování. (sfr)

Více o dotacích a MPO čtěte ZDE:

NKÚ zpochybnil eurodotace za 84 miliard, které rozdělovalo ministerstvo průmyslu