Přesčasy ohrožují zdraví pracovníků. Podřízení, které manažeři nutí pracovat přesčas, jsou častěji nemocní.

Přesčasy ohrožují zdraví pracovníků. Podřízení, které manažeři nutí pracovat přesčas, jsou častěji nemocní. Zjistili to vědci v Dánsku, kteří zkoumali poštovní pracovníky a jejich vedoucí. Zdraví svých podřízených nejvíce ohrožují ambiciózní šéfové. 

Pracovníci, kteří museli pracovat přesčas, se často vraceli z nemocenské nedoléčení. Proto v průběhu tříletého výzkumu častěji marodili.

Na vině byli jejich příliš ambiciózní šéfové, kteří se na ně snažili přenést svůj zápal a vymačkat z nich maximum.

Podřízení pak pracovali mnohem déle, než byla jejich povinnost. Leckdy dobrovolně. Pokud marodili, cítili, že by se měli vrátit, co nejdříve. Bez ohledu na to, zda už byli úplně zdraví, či nikoliv.

Nedoléčení pracovníci navíc často nakazí i své kolegy. Přílišný zápal pro práci pěstovaný ambiciózními šéfy tak leckdy vede k nižší produktivitě, navzdory vyššímu úsilí.

„V sázce není jen produktivita, ale i dlouhodobý zdravotní stav zaměstnanců,“ uvedla dánská profesorka Karina Neilsenová .

„Tyto problémy se ještě častěji vyskutují v podnicích, kde jsou manažeři hodnoceni podle schopnosti držet absence ze zdravotních důvodů na nízké úrovni,“ dodala profesorka.

Výzkum trval 3 roky a účastnilo se ho 155 pracovníků dánských pošt.  Ukázalo se, že ambicióznější šéfové za sebou nechávají více nemocných podřízených. (sfr)