Valonský regionální parlament v Belgii nakonec souhlasil s modifikovanou dohodou o volném obchodu mezi Kanadou a EU (CETA).

Valonský parlament v Belgii a další tamní regionální sněmy odsouhlasily kanadsko-evropskou dohodu o volném obchodu CETA. Belgické regiony ustoupily od zamítavého postoje díky novým změnám ve smlouvě. Dohoda tak nakonec přece jen může být podepsána. Ostatní členské státy EU souhlasily s ústupky, které si ve smlouvě vymohly belgické regiony. 

Souhlas se smlouvou mezi Evropskou unií a Kanadou o volném obchodu (CETA) potvrdily všechny tři belgické frankofonní parlamenty. Belgie tak získala mandát k podpisu smlouvy. Oznámil to slovenský premiér Robert Fico.

Ten označil smlouvu za „milník v obchodní politice EU“. CETA podle něho otevírá cestu k novým příležitostem a zároveň ochraňuje unijní zájmy.

Smlouvu CETA původně odmítl valonský regionální parlament a zablokoval tak plánovaný čtvrteční podpis dohody.

Valonský region si poté v dalších jednáních vymohl záruky, že urovnávání investičních sporů budou řešit tribunály se soudci vybranými a placenými státem, kteří nemají pocházet z podnikatelských kruhů. Navíc si budou moci ke každému případu vyžádat právní stanovisko Soudního dvora Evropské unie, který bude posuzovat soulad s evropskými smlouvami.

Ve smlouvě se také upřesnily některé formulace připouštějící rozličný výklad například ohledně veřejných služeb a sociálních či ekologických norem.

Změnami má být také znemožněno, aby jakákoli dohoda se soukromou společností vedla ke zhoršení standardů v oboru podnikání.

Nedošlo však ke změnám v původním textu smlouvy CETA, který se dojednával 7 let. Změny, které se vymohly belgické regiony, jsou řešeny úpravami doprovodné právně závazné deklarace.

Předseda Evropské rady Donald Tusk má nyní s kanadským premiérem Justinem Trudeauem dohodnout nový termín společného summitu, na kterém bude smlouva CETA oficiálně podepsána. (sfr)