ERÚ hrozí i letos, že velké části obnovitelných zdrojů v Česku neumožní vyplatit dotace bez oficiálního schválení z Bruselu.

Energetický regulační úřad odmítl vyplatit dotace ve výši zhruba 40 miliard korun obnovitelným zdrojům a teplárnám. Podle ERÚ nelze dotace pro solární a větrné elektrány nebo pro kogenerační výrobu tepla vyplatit bez posvěcení z Bruselu.

Na tzv. notifikaci (oficiální schválení) ze strany Evropské komise čekají některé obnovitelné zdroje již delší dobu.

Pro letošek ERÚ nakonec dotace umožnil vyplatit svým rozhodnutím učiněným těsně před koncem loňského roku a to jen na základě nařízení vlády. Došlo k tomu díky nepřítomnosti šéfky ERÚ Aleny Vitáskové, když výplatu peněz umožnil tehdejší místopředseda úřadu Jan Nehoda.

Toho pak Vitásková odvolala z funkce.

Vitásková už uvedla, že většina podpory, která byla dosud vyplacena v letošním roce, byla vyplacena nezákonně.

„Nezákonně se tu rozdělují desítky miliard na dotacích,“ uvedla Vitásková.

I nyní ERÚ uvedl, že neumožní finanční podporu většině výrobců energie z obnovitelných zdrojů v Česku. Pokud však chybějící schválení od EK dostanou, vydá ERÚ potřebné cenové rozhodnutí, na jehož základě by dotace byly vyplaceny.

Dotace za 42 miliard

Chybějící notifikace se týkají jednak obnovitelných zdrojů energie zprovozněných do konce roku 2012, ale také například kogenerační (kombinované) výroby elektřiny a tepla.

Celkem jde o dotace ve výši 42 miliard korun za letošní rok.

Schváleny Bruselem byly obnovitelné zdroje energie zprovozněné v letech 2013 až 2015, a dále malé vodní elektrárny a bioplynové stanice uvedené do provozu v letošním roce.

Podporu obnovitelným zdrojům energie v ČR vyplácí Operátor trhu s elektřinou na základě cenového rozhodnutí ERÚ.

V roce 2015 bylo vyplaceno celkem 43,5 miliardy korun. Od roku 2006 do konce roku loňského bylo na podporu obnovitelných zdrojů energie vyplaceno více než 205 miliard korun.

Podle rozhodnutí Sobotkovy vlády má být ze státního rozpočtu v příštím roce vyplaceno celkem 26,2 miliardy Kč na podporu elektřiny a tepla, což je o 4 miliardy více než v letošním roce.

Zbylou část podpory pro OZE zaplatí převážně spotřebitelé v platbách za elektřinu. (sfr)