Loterijní firma Tipgames, která je hlavním sponzorem fotbalového klubu FK Jablonec, se neprodala ani ve třetí nucené dražbě. Žádný zájemce se této další nedobrovolné dražby nezúčastnil.

Loterijní firma Tipgames, která je hlavním sponzorem fotbalového klubu FK Jablonec, se neprodala ani ve třetí nucené dražbě. Žádný zájemce se této další nedobrovolné dražby nezúčastnil. Šéfem Tipgamesu je Adrian Kruf, který se má stát majoritním vlastníkem fotbalového Jablonce.

Nizozemský podnikatel Adrian Kruf, který je předsedou představenstva firmy Tipgames , potvrdil, že třetí dražba firmy Tipgames proběhla, ale ani tentokrát se k odkupu společnosti nikdo nehlásil.

„Při podmínkách, která stanovila Commerzbank, ani není možné, že by dražby někdo vůbec zúčastnil,“ uvedl Kruf.

Výsledek dražby jako takové nemá podle Krufa žádný dopad na působení firmy Tipgames.

„Firma normálně pokračuje v provozu a chystá se na online casino dle nové legislativy,“ informoval Kruf.

Loterijní firma Tipgames, která je hlavním sponzorem fotbalového Jablonce, propadla do nedobrovolné dražby jako zástava za nesplacený úvěr své mateřské společnosti.

Podle dražebního posudku má Tipgames hodnotu 281 milionů korun, přičemž pohledávka Commerzbank za mateřskou společností firmy Tipgames, firmou TG Holding, činí 452 mil. Kč.

TG Holding nebyl schopen splácet svůj dluh, proto banka přistoupila k nedobrovolné dražbě akcií firmy Tipgames.

Dopady na Jablonec

Kruf ještě před konáním 3. dražby nevyloučil, že nucený prodej firmy může mít vliv na sponzoring klubu FK Jablonec.

„Určitý dopad na sponzoring FK Jablonec to mít může v případě, že subjekt, který akcie v dražbě získá, nebude chtít pokračovat jako partner jabloneckého fotbalu,“ prohlásil Kruf ještě před konáním třetí dražby.

Právě Kruf, který je předsedou představenstva firmy Tipgames, se má stát novým ředitelem a současně také většinovým vlastníkem fotbalového klubu FK Jablonec, který doposud manažersky i majetkově ovládal předseda české fotbalové asociace Miroslav Pelta.

Vlastnickou a manažerskou změnu v klubu nedávno oficiálně oznámil sám Pelta a Kruf tuto transakci potvrdil. Loterijní společnost Tipgames, která v Česku provozuje síť herních sportbarů, je hlavním sponzorem fotbalového Jablonce, jenž v minulém ročníku první ligy skončil na 7. místě.

Sponzoring po dražbě

Kruf po neúspěšném průběhu třetí dražby firmy Tipgames prohlásil, že v právě probíhajícím ročníku (2016/2017) fotbalové první ligy by sponzoring jabloneckého klubu neměl být ohrožen.

„O tom, co bude dál, se momentálně nedá uvažovat,“ podotkl Kruf.

Kruf vysvětlil, že nedobrovolná dražba akcií firmy Tipgames není způsobena ekonomickou situace společnosti, ale tím, že „nový akcionář nesplnil podmínky spojené s akvizičním úvěrem, který si vzal na akvizice Tipgames“.

Poukázal současně na fakt, že ekonomická situace samotné společnosti Tipgames „není špatná“. To odpovídá skutečnosti, protože za rok 2015 vykázal Tipgames poměrně vysoký zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) ve výši 120 milionů korun.

Zisk navzdory dani

„I za první pololetí letošního roku, navzdory neskutečně vysoké loterijní dani, dosáhla firma Tipgames nadstandardních výsledků,“ podotkl Kruf.

Současně potvrdil, že dosavadní majitel klubu FK Jablonec, Miroslav Pelta, věděl o tom, že firma Tipgames jde do nucené dražby.

Podle Krufa však situace kolem firmy Tipgames, jejímž je šéfem, nemá přímou souvislost s jeho novým manažerským a vlastnickým působením v klubu FK Jablonec.

„Mám hodně jiných podnikatelských aktivit a můj vstup do FK Jablonec nemá nic společného se společností Tipgames, kromě toho, že existuje dlouholeté partnerství mezi touto firmou a jabloneckým fotbalem,“ konstatoval Kruf.

Transakci to neovlivní

Kruf také výslovně vyloučil, že by propadnutí jím řízené firmy Tipgames ve prospěch věřitele mohlo jakkoliv ovlivnit transakce měnící majetkové poměry v doposud Peltou ovládaném klubu FK Jablonec.

„Už pět let nejsem akcionářem společnosti Tipgames, a proto nevidím žádný důvod, proč by měla vznikat sebemenší pochybnost nad účelností transakce mezi mnou jako fyzickou osobou a fotbalovým klubem FK Jablonec,“ řekl Kruf.

Změny v FK Jablonec

Předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta oznámil již letos v květnu, že kvůli enormnímu pracovnímu vytížení a kritice odejde z vedení fotbalového Jablonce a vzdá se majoritního vlastnického podílu v klubu. S tím, že i nadále hodlá klubu pomáhat se sháněním financí a sponzorů.

Následně obě strany informovaly, že novým prezidentem a předsedou představenstva severočeského klubu se stane nizozemský podnikatel Adrianus Kruf, šéf společnosti Tipgames, která v ČR provozuje síť sportbarů s loterijními automaty.

Zatím však není známo, kdy k uvažované transakci majetkového vstupu Adriana Krufa do klubu FK Jablonec dojde.

„Jednání pokračují. Až bude konkrétní výsledek, tak se to určitě dozvíte,“ informoval Kruf po neúspěšném průběhu třetí dražby.

Šéf fotbalového svazu Pelta již dříve oznámil, že v FK Jablonec zůstane v „nižší funkci“. V klubu si chce také ponechat minoritní vlastnický podíl. Doposud v klubu vlastnil 80 procent akcií. Zbylých 20 procent patřilo občanskému sdružení.