Ministerstvo vnitra plánuje do integrace asi 6 tisíc azylantů v Česku investovat během následujících 3 let kolem 0,5 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu, který by ve středu měla schválit vláda ČR. Pomoci by se tak mělo azylantům při jejich začlenění do společnosti v oblasti bydlení, vzdělávání, odstraňování jazykové bariéry a při vstupu na trh práce.

„Činnost generálního poskytovatele integračních služeb nemůže z povahy věci vykonávat ústřední orgán státní správy, a je tudíž třeba jejím výkonem pověřit organizaci, která má v této oblasti zkušenosti a potřebnou kvalifikaci,“ uvedlo ministerstvo.

Úřad proto vypsal veřejnou zakázku, s jejíž pomocí chce najít vhodného „integrátora“ azylantů. Veřejná zakázka bude spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie.

Úkolem tzv. generálního poskytovatele integračních služeb bude koordinace a zajištění integračních služeb oprávněným osobám formou subdodávky. Spolupracovat by měly také obce, nestátní neziskové organizace, církve a zaměstnavatelé. Za jejich pomoci by integrátor měl najít pro azylanty ubytování či zaměstnání.

„Tato veřejná zakázka nikterak nepredikuje skutečný počet osob s mezinárodní ochranou (tedy že by ČR přijala do roku 2019 šest tisíc migrantů), ale zároveň může umožnit řešit i případný nárůst žadatelů,” upozornila Klára Pěknicová z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Pro Byznys noviny Pěknicová uvedla, že celkově lze k financování programu čerpat finanční prostředky až do výše 173,5 milonů korun ročně (520,5 mil. korun v průběhu tří let).

Reálné čerpání je nicméně závislé na počtu osob, které do programu vstoupí. Pokud jich bude oproti předpokladům méně, integrátor dostane z programu také méně peněz. A naopak.

„Část finančních prostředků je kryta evropskými fondy jako příspěvek za relokované nebo přesídlené osoby (3×127 milionu korun). Pokud nedojde k přesídlení či relokaci, nebudou tyto finanční prostředky vůbec čerpány,“ dodala Pěknicová.

Program se přitom podle ministerstva netýká pouze imigrantů přesídlených v rámci EU a povinných kvót, ale také například Ukrajinců, kteří v ČR žádají o azyl samostatně, bez pomoci mechanismů EU. Jejich integrace pak ovšem není hrazena z evropských fondů, nýbrž ze státního rozpočtu.

V ČR byl letos zaveden nový Státní integrační program (SIP), který má pomáhat uprchlíkům. Zahrnuje výuku češtiny, seznamování s kulturou a demokracií nebo pomoc s bydlením.

Integrace má dvě základní fáze. První je pobyt v integračních azylových střediscích po dobu většinou 12 a maximálně 18 měsíců s intenzivní výukou českého jazyka a s přípravou na budoucí život v Česku. Druhou je integrace v obcích za pomoci poskytovatele integračních služeb, kterým je letos Charita ČR.

Za prvních sedm měsíců letošního roku požádalo o azyl v Česku 872 cizinců. Nejčastěji žádají o azyl občané Ukrajiny, Sýrie, Kuby a Vietnamu. V rámci relokačního systému EU a povinných kvót před pár dny Česko přijalo také 8 osob, které přicestovaly z Řecka.

Oficiálně v ČR žije kolem půl milionu cizinců.

Stát na každou osobu v integračním programů od letoška přispívá částkou kolem 120 tisíc korun. Novinkou je její zastřešení, tzn. že po jejím vyčerpání či uplynutí dané lhůty azylant již na další podporu od státu nárok nemá. Z této částky integrátor platí azylantovi bydlení, rekvalifikační kurzy, právní a sociální poradenství i tlumočníka.